Knapt Ogge-nei

Planutvalget delt på midten om tiltak langs Ogge.

En grunneier på Vassbotn sør for Ogge får ikke lov til å anlegge 170 meter gruset traktorvei langs vannet. Veien skulle sikre kjørevei fram til en hytte, og gjøre det mulig å hente ut tømmer i området.

– Kommunen var i utgangspunktet positiv til dette, men så kom det er rett venstre fra Fylkesmannen. Jeg har problemer med å se at hensynet til Ogge blir vesentlig tilsidesatt i denne saken, og vi i Høyre vil gi dispensasjon til bygging, sier Gunnar Høygilt (H).

Han utgjør mindretallet i planutvalget, og mens fire stemmer for å gi dispensasjon, stemmer fem mot. Motstanden lokalt er i tråd med Fylkesmannens motstand, som har fått saken oversendt. Fra statlig hold påpekes det at Ogge er et viktig område også regionalt.

Nesten menneskerett

– Ogge er et stort område, og ikke alle deler er like interessante regionalt. Veien er skånsomt plassert, og vil knapt kunne sees fra vannet, sier Høygilt.

Han får støtte fra Odd Gunnar Tveit (Frp) som mener politikerne bør strekke seg langt for å sikre kjørevei til fritidseiendommen. Veien som er planlagt vil ligge mellom fylkesvei 252 og Ogge.

– Jeg mener nesten det er en menneskerett å ha vei til hytta. Det er i alle fall helt meningsløst å si nei til en vei på 170 meter. Om et par år har naturen dekket til eventuelle sår, sier han.

Skånsom behandling

De to herrene får ikke gehør. Varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF) påpeker at Ogge er et viktig område, og stiller spørsmål om politikerne allerede har vært for slepphendte med dispensasjoner.

– Vi må være restriktive her, sier hun.

Ole Morten Vegusdal (V) er enig. Han mener politikerne må se helheten i området, og respektere at det innenfor 100-metersbeltet er lagt opp til naturvern.

– Vi må forholde oss til den virkeligheten som gjelder for Ogge. Her må vi legge opp til en skånsom behandling, sier han.

Knapt flertall

Voteringen er åpenbart politisk, for også i en annen sak deler utvalget seg på midten. Fem mot fire går mot at den samme grunneieren kan skille ut ytterligere en hyttetomt fra eiendommen. Den aktuelle hyttetomta ligger på motsatt side av vannet, sammenlignet med den planlagte veien.

I saksframlegget påpeker administrasjonen at det bør være mulig å finne en hyttetomt i et regulert område, og at det dermed er unødvendig å skille en hyttetomt ut fra et LNF-område. Det reagerer Tveit sterkt på.

Misunnelse

– Det er hyttetomter ledige i Karasjokka og Tynset, men det er jo ikke likegyldig hvor man bygger en hytte. Denne tomta har de dessuten fått, og de har en tilknytting til stedet, sier han, og fortsetter:

– Ogge er kjempefint, og jeg skjønner at folk vil bygge der. Jeg er ikke misunnelig, men forstår at det er misunnelse som hindrer denne fradelinga.

Hytta er planlagt 60 meter fra en eksisterende hytte, som tilhører utbyggers foreldre. Eiendommen ligger ti meter over Ogge, og har ingen strandlinje. Også i denne saken er Fylkesmannen negativ.

– Jeg ser ikke hvordan vi skal ta vare på dette området, og samtidig tillate bygging her. Vi er for et sterkt naturvern rundt Ogge, og skal vi bevare området må man tenke lengre enn fra sak til sak, sier Torbjørn Bjorvatn (KrF).