Hele styret fortsetter

Og de er rause med bevilgingene.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

En kjølig og regnfull oktoberkveld møttes 16 damer til årsmøte i Vegusdal bygdekvinnelag. Det var hos Signe Fidje at kvinnene samla seg. Om det var kaldt ute, var det desto varmere og triveligere innendørs.

Sekretær Vibke Reinken leste opp fra den fyldige årsmeldinga om hvilke aktiviteter, som laget har hatt i siste år. Basar, quiz, juleverksted og turer for å nevne noen.

Laget er rause med bevilgingene, det nystarta biblioteket fikk 12.000 kroner, som i fjor. I anledning 150 årsjubileet for Vegusdal kirke, skal det lages to brudestoler, som Terje Gordon Jensen skal stå for. I tillegg blei Symra 4H, blomster til kirka til hver prekensøndag og gullkonfirmantfest tilgodesett med penger.

Det herska litt spenning når leder i valgkomiteen tok ordet. Ingjerd Fidje Iglebæk, mangeårig leder av laget, hadde nok håpet på avløysing, men det hadde ikke lyktes å finne noen villig kandidat, derfor forsetter heile styret i neste periode.

Turid Espeland Skeivoll fra Aust-Agder fylkesstyre var kveldens gjest, og hun fortalte hva aktiviteter fylkeslaget driver med. De arrangerer organisasjonskurs sammen med Vest-Agder, fylkesårsmøte i Landvik, deltakelse på landbruksmessa, Naturligvis, der bygdekvinnelaga har ansvar for dessertbordet, sammen med Vest-Agder.

Neste år er laget 80 år og har per i dag 25 medlemmer.

 

Innsendt av: Astrid M. Gavlen