Leserinnlegg fra leder i Birkenes IL, Salve Eieland: Hovedstyret vil beklage på det sterkeste at hele, eller deler av styret, har blitt oppfattet som tilhenger av vindmøller

 

Birkenes IL er nøytrale i saken ang. for/mot vindkraft. Behandlet på styremøte i hovedlaget i 2019 (sak. 92/19)

Hovedstyret i Birkenes IL vil ovenfor alle våre medlemmer beklage på det sterkeste at hele, eller deler av styret, har blitt oppfattet som tilhenger av vindmøller, av enkelte av våre medlemmer. Vi er og vil være nøytrale i denne saken.

Jeg som leder av Birkenes IL beklager at denne vinklingen av saken har kommet til media. Jeg har påtatt meg et verv som leder av Birkenes IL. Dette vervet prøver jeg å utføre på best mulig måte.

En av oppgavene er å tilrettelegge for at flest mulig kan drive med fysisk aktivitet.

Litt bakgrunn for hvorfor innspill fra idrettslaget er nevnt i MTA-planen:

Høsten 2019 oppnevnte Birkenes kommune en Samrådsgruppe på 13 personer. Denne gruppen skulle bl.a komme med innspill til MTA planen. Jeg ble kun valgt fordi jeg representerte den største frivillige organisasjonen i Birkenes kommune.

I hovedstyret i Birkenes IL, sak 72/19, ble vi enige om at vi skulle belyse mulighetene for tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet i området dersom utbygging. (Innspillene kunne f.eks være muligheter for turstier/gapahuker/skiløyper, men også parkeringsmuligheter og adkomst til områdene).  Styret m/gruppeledere ble på nytt orientert i sak 81/19.

Vårt første møte i Samrådsgruppen var 9.10.19.

Turen til Stord (15.1.20)

Jeg ble invitert på turen av Arild Tveide og Kristian Råmunddal.  Det ble ikke fattet et konkret vedtak i hovedstyret om denne turen. Jeg ble med fordi det ble sagt, at på Stord hadde de tilrettelagt for friluftsliv og fysisk aktivitet i Midtfjell vindpark. Siden dette var innspill vi hadde kommet med i samrådsmøtene, synes jeg det kunne være interessant å bli med og se og høre hvordan tiltakene fungerte i praksis. Hovedstyret ble i etterkant orientert om turen. Turen ble ikke belastet Birkenes IL økonomisk. Hvem som betalte turen kjenner jeg ikke til, muligens var dette Vindmuligheter. Jeg vil beklage at jeg ikke undersøkte dette på forhånd, og ser at dette er av relevans for folks oppfatning av vår uavhengighet.

Turen ble senere lagt ut med bilde og tekst på nettsiden til Vindmuligheter. Min hensikt med turen var ikke at jeg skulle bli brukt som inntekt for den ene eller part i saken om vindmøller. Jeg hadde kun som hensikt å se hva som var gjennomført på Midfjell, og høre hvilke erfaringer de hadde.

Ang. dialog med RWE

Jeg har ikke hatt en egen dialog med RWE. Har kun møtt RWE i Samrådsgruppen. De hadde 3 representanter i gruppa.

Ang. dialog med lokal byggmester

Dette var privatpersonen Salve Eieland som hadde møte med vedkommende.

Til slutt:

Jeg håper at denne forklaringen viser at jeg kun har hatt til hensikt å komme med innspill til en MTA plan om hva som kan være mulig ang. friluftsliv og fysisk aktivitet dersom det blir vedtatt at det skal bygges vindmøller.  Jeg og et samlet hovedstyre vil ikke, og kan ikke bli brukt som inntekt for den ene eller annen part i Vindmøllesaken.

Birkenes IL er nøytrale. Jeg håper at alle våre medlemmer kan tro på våre intensjoner i denne saken. Vi mener det er av stor verdi for idrettslagene, og den allmenne folkehelse, at muligheter for fysisk aktivitet blir best mulig belyst i MTA planen ved en utbygging. Dette helt uavhengig av et standpunkt for eller mot utbygging som sådan.

Vi ønsker og forventer at motstandere og tilhengere ikke bruker Birkenes IL til inntekt for sine synspunkter. Vi har kun vært aktive i forhold til å belyse mulighet ved en eventuell utbygging.

Svaret er behandlet på styremøte hovedstyret i Birkenes IL 01.03.20, og enstemmig vedtatt.

 

Salve Eieland

Leder Birkenes IL

________________

Leserinnlegg