De første få dosene med covid-19 vaksine settes på sykehjemmet på torsdag

VAKSINASJONSLEDELSEN. Fra venstre turnuslege Christine Bakkehaug, vaksinasjonskoordinator Monica Flaa Birkeland og kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr.

 

Birkenes kommune har mottatt de 15 første dosene med vaksine mot covid-19. Torsdag denne uka kan dermed vaksinasjonen av de 19 langtidsbeboerne på sykehjemmet starte. Det opplyser kommunens vaksinasjonskoordinator, Monica Flaa Birkeland, tirsdag.

Nye bestemmelser fra de sentrale helsemyndighetene går ut på at hvert glass med vaksine skal rekke til seks sprøytedoser, og ikke fem som opprinnelig planlagt. Dermed rekker den første lille mengden som Birkenes kommune har mottatt, til nesten alle langtidsbeboerne.

Etter planen skal Birkenes kommune få ei ny levering med 20 doser vaksine neste uke. Fra og med denne leveringa har sentrale helsemyndigheter nå bestemt at 20 prosent av dosene skal prioriteres til å vaksinere helsepersonell i kommunen.

Nytt fra sentrale helsemyndigheter er det også at brukere av omsorgsboliger er tatt ut av prioriteringslista for vaksinasjon som ble sendt ut før jul. En betydelig del av disse tilhører aldersgruppa 85 år og oppover, som fortsatt vil bli høyt prioritert.

Monica Flaa Birkeland regner med at den planlagte vaksineringa på Idrettshuset på Birkeland vil starte et stykke ut i januar, men har ikke noen konkret dato når dette vil skje.

Vaksineringa mot covid-19 skjer i flere trinn. Andre dose må tas mellom 21 og 25 dager etter første dose for å oppnå ønska virkning.

Kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr ønsker å vaksinere 80 prosent av innbyggerne.