Har vi råd til å si nei?

Illustrasjonsfoto fra Lista.

Per dags dato har vi i Birkenes kommune tidenes høyeste gjeld og tidenes høyeste nivå på eiendomsskatt for boliger.

LESERBREV: På tross av dette ser vi at kommunen må kutte til beine på alt utover lovpålagte oppgaver -ta for eksempel Polen-tur for 8. klassinger og 17. mai tog uten lærere. I denne settingen kommer et internasjonalt selskap og sier de ønsker å investere vel en milliard kroner i vår kommune.

Investeringen vil skape arbeidsplasser og gi kommunen skatteinntekter på mange titalls millioner de neste årene. Videre vil grunneierne få et sårt tiltrengt tilskudd for å sikre at de og deres familier kan fortsette å bo der de bor og leve av eiendommen slik mange generasjoner før dem har gjort.

Til de som hevder at vi har råd til å si nei -hvilke andre tiltak/investeringer kan dere vise til har så få ulemper og kan i samme grad bidra innbyggerne den levestandarden og de tjenester og goder som vi ønsker i Birkenes?

 

Michelle Horverak

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!