Lytt til brukerne

INNLEGG: Britt Pigao fra Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) taler brukenes sak i formannskapet ved en tidligere anledning.

NFU med leserinnlegg om hvor mennesker skal bo.

Lillesandposten hadde i sin lederartikkel et innlegg den 6. mars med overskriften: «Lytt til brukerne»! NFU Birkenes og Lillesand lokallag applauderer dette: lytt til brukerne!

Pårørende av brukerne tok i denne saken kontakt med NFU. Som leder av NFU Birkenes og Lillesand hadde jeg også fått informasjon fra enhetsleder for habiliteringstjenesten i Birkenes kommune om avgjørelsen om å flytte utviklingshemmede fra sitt bosted.

Som det kom frem i tidligere lederartikkel, ble det innkalt til styremøte i NFU den 03.02.20 hvor enhetsleder for habiliteringstjenesten informerte fra kommunen side. NFU stilte da spørsmål til kommunen om beboerne/brukerne ville bli flyttet med tvang. NFU fikk ikke svar på dette spørsmålet, kommunen sa de ikke kunne love noe. Pårørende ble med bakgrunn i manglende svar opprørte, noe som er lett å forstå.

Brukerne hadde nettopp kommet hjem fra en flott sydentur som viser deres behov for aktivitet og samvær på lik linje som alle andre. Brukerne dette gjelder er litt eldre brukere som trives der de bor nå og som i tillegg har bodd der lenge. De er fornøyde med de tjenestene de får og trenger. NFU ser at det etter hvert kan bli bruk for flere tekniske hjelpemidler til nåværende beboere, men NFU regner med at kommunen vil legge til rette for dette i tråd med helseministerens budskap om at eldre skal kunne bo hjemme lenge.

NFU ba om et møte med kommunen i nevnt sak. Vi håpet på svar, trengte svar – det fikk vi ikke. NFU har tydeliggjort at dette ikke bare må handle om kommunens økonomi, men at bekymringene og uroen hos brukerne og deres pårørende må lyttes til og deres ønsker hensyn tas. Det andre hovedprinsippet i saken er at ingen bør flyttes med tvang. Vi fikk ingen svar fra kommunen, annet enn at kommunen må spare penger.

Det vi synes er utrolig trist oppi dette er at de utviklingshemmede ikke ser ut til å noen somhelst selvbestemmelse. Vi henviser til Norges Grunnlov, omsorgsloven og lov om kommunale tjenester. Lovverket ser ikke engang ut til å ha betydning for våre lokale politikere. Vi bidrar alle til samfunnet så godt vi kan, også de utviklingshemmede. De vil også leve og bo som alle oss andre. Selv om det er lettere for kommunen å samle flere sammen – og noen liker jo også det: «et fellesskap», men det skal ikke være vi som bestemmer det.

NFU er åpne for å finne gode løsninger så alle føler seg sett og hørt. Vi håper kommunen ikke skal stå steilt på sitt, fordi det handler om økonomi. Hvor mye penger er det egentlig? Kommunen får 677.000 kroner for hver utviklingshemmet person over 16 år i rammetilskudd. Ekstra bevilgning til de med spesielle behov, opptil nærmere to millioner. Kommunen kan også søke om ekstra penger til grupper med behov.

Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.

Britt Pigao

På vegne av NFU Birkenes og Lillesand lokallag