Treffstedet Ludvig legger ned

SNART HISTORIE: Mental Helse Birkenes startet Treffstedet Ludvik i 2006. Etter åtte års drift legges nå kafeen ned.

SNART HISTORIE: Mental Helse Birkenes startet Treffstedet Ludvik i 2006. Etter åtte års drift legges nå kafeen ned.

SNART HISTORIE: Mental Helse Birkenes startet Treffstedet Ludvik i 2006. Etter åtte års drift legges nå kafeen ned.

HELSE. Styret i Mental Helse Birkenes klarer ikke å skaffe nye fjes som kan stå for driften. Dermed legges kafétilbudet på Treffstedet Ludvig ned med øyeblikkelig virkning.

I et brev sendt ut 20. oktober blir medlemmene orientert om avgjørelsen. Her heter det at dagens drivere må gi seg til nyttår av helsemessige årsaker og at styret har jobbet i lang tid med å skaffe erstattere uten å lykkes. Styret har også registrert at det er lav oppslutning blant medlemmene om arrangementene som holdes i kafélokalene på Strøget på Birkeland og mener derfor det er lite grunnlag for videre drift av treffstedet.

– Vi i styret er svært lei oss for dette. Vi har hatt mange hyggelige opplevelser her. Men når vi ikke klarer å skaffe folk som kan stå ansvarlige for driften, så er det ingen vei utenom, sier styreleder i Mental Helse Birkenes, Alf Martin Woie. Han presiserer at nedleggelsen ikke har noe med økonomi å gjøre og understreker at lokallaget av Mental Helse vil bestå.

– Laget har god økonomi, så det har ingenting med dét å gjøre. Det er rett og slett fordi vi mangler betjening. Nå vil vi satse på faglige kvelder og trivselsfremmende arrangementer, kanskje i samarbeid med andre organisasjoner, opplyser styrelederen, som benytter anledningen til å takke alle som har støttet opp om Treffstedet Ludvik. Han håper medlemmene vil støtte opp om framtidige arrangementer i Mental Helses regi. Leiekontrakten strekker seg ut februar. Fram til da vil Mental Helse avholde noen få arrangementer i kafélokalene, blant annet årsmøtet i slutten av januar.