Unge på vei

Unge på vei

Unge på vei

Det er temaet for årets verdensdagen for psykisk helse.

TA ANSVAR FOR HVERANDRE!: Det er oppfordringen fra arrangørene av møtet under årets Verdensdag for psykisk helse. Audun Sigtor Berg og Karl Olaf Sundfør fra Mental Helse Birkeland sammen med psykiatrisk sykepleier Merete Foss Nielsen håper og tror at alle vil sitte igjen med noe nyttig etter møtet.

Kampanjen har som mål å bidra til økt kunnskap om forebyggende arbeid og helsefremmende tiltak som kan forhindre at unge ikke fullfører utdanning eller kommer seg inn i arbeidsmarkedet. På Birkeland går arrangementet, som er et samarbeid mellom Mental helse, Psykisk helse, Ungdomsskolen og NAV av stabelen onsdag 19. oktober ved den nye kulturarenaen på Valstrand.

Å få seg utdannelse og senere en jobb man mestrer kan være en utfordring for all ungdom, men for ungdom som sliter med egen helse kan dette være en ekstra vanskelig, og for noen, en uovervinnelig vei å gå. Mental Helse arbeider blant annet for større åpenhet når det gjelder psykisk helse. De jobber for å alminneliggjøre psykisk helse, og samtidig informere om hvilke tilbud kommunen har.

Det har skjedd mye de siste tiårene, men enda møter mange med psykiske problemer fordommer både i skole og yrkesliv. Under møtet på Valstrand vil ungdom fortelle om deres erfaringer med mobbing, omsorgsvikt og mishandling, og den tunge veien for å bli sett, og hvilke grep de selv gjorde. SLT-koordinator i Birkenes, Astrid Færden Gåhre forteller om sitt arbeid, og det vil bli musikalske innslag av det lokale jentebandet Blue String. Videre vil Karl Olaf Sundfør fortelle litt om sin vei ut av psykiske problemer og rus, og hans kone Anne Grethe vil synge to egenkomponerte sanger om mobbing og flukt. I tillegg blir det bevertning med gratis pizza og salg av brus og kaffe.