Hvem skal holde tøylene?

NUMMER ELLEVE: Mailinn Stoveland drømmer om å overta Stoveland gård etter Per Erik Stoveland. Hun blir da 11. generasjon gårdbruker i familien.

Om dispensasjon for vindkraft i Birkenes.

Vindkraftsaken har pågått lenge. Samtidig har det blitt tydeligere og tydeligere at man må over på grønne næringer, da vi har et klima i større og større ubalanse. Som en ung person i Birkenes ser jeg frem til at også min kommune skal bidra til det grønne skiftet.

Konsesjonen er allerede gitt fra NVE og Olje- og energidepartementet. Det er de harde fakta. Kommunen skal nå vedta, på det ekstraordinære kommunestyremøtet til torsdag, om de skal velge å gi dispensasjon. Det vil si at kommunen kan bestemme å si nei til vindkraften, til tross for at NVE og departementet har sagt ja. Det som kan skje da er at staten kommer inn og overstyrer det. Jeg har problemer med å skjønne hvorfor kommunen skal ønske å si nei da. Vil vi ikke heller ha kontrollen lokalt, så lenge det allerede er blitt sagt ja, sånn at politikerne kan lage gode rammevilkår og vi selv kan være med på prosessen?

Som fremtidig grunneier har jeg fulgt med på prosessen fra starten i 2011. Derfor har jeg valgt å være positiv til prosjektet, da jeg vet at ingen beslutning er tilfeldig og man har prøvd å gjøre det best mulig for flest. Jeg har kunnet forberede meg på å komme hjem til en gård som har bedre levevilkår enn da jeg vokste opp på den. Nå holder jeg på å utdanne meg som agronom, nettopp med tanke på å kunne komme hjem til gården min.

Som bonde i dag er det tøft. Det er tøft å drive. Man må være tøff som bonde. Det blir heller ikke lagt opp til at alle skal kunne klare det. Det hjelper ikke på med «klimakurer» eller tap av melkekvoter. Derfor har jeg under min treårige utdanning vært glad for at jeg skal ha flere bein å stå på når jeg snart overtar. Jeg har vært glad for å kunne ønske vindkraften velkommen, da jeg vet at det vil gjøre det enklere for meg å kunne drifte gården på en god måte. Jeg ønsker å kunne levere fra meg gården i en bedre stand enn da jeg fikk den.

Ikke minst tror jeg at en sånn næring vil være positiv for hele kommunen. Det er bygdeutvikling som vil gi ringvirkninger, om vi er på ballen og er med på dette. Dette vil være positivt for kommende generasjoner og gi inntekter i lang tid, slik at vi kan utvikle flere deler av kommunen og åpne for at alle kan dra nytte av vindkrafta.

Jeg håper og tror jeg er i en kommune som ikke ønsker å stå på bakbeina. At det er en kommune som har innsett at det er best å holde i tøylene selv. Konsesjonen er tross alt gitt og en mangel på dispensasjon vil kun sinke prosessen. Jeg er sikker på at kommunen med dens innbyggere, også ønsker å holde liv i bygda og hjelpe meg og andre fremtidige grunneiere i å utvikle eiendommene våre. Jeg håper at kommunestyret holder ord og er med på å lage gode vilkår rundt dette, slik at vi ender med en best mulig løsning for alle.

Mailinn Stoveland

Framtidig grunneier