Fornøyde lillesandere

Åpent brev til Arne Thomassen og Tine Sundtoft om vindkraft.

Jeg ser i Lillesandsposten 24.3. at dere er godt fornøyde med fylkesutvalgets høringsuttalelse til MTA-planen for Lillesand vindkraftverk på Nordbø. Fantastisk flott at dere nå går inn for «å unngå sprenging», «ikke benytte myrer» og at «anleggsperioden skal være utslippsfri»! Synes dere ikke det er vel seint å komme med sånne formuleringer? Dere vet like godt som alle andre at alle de tre punktene er komplett umulig å gjennomføre. Og har dere, som jeg har en mistanke om, aldri vært i terrenget rundt Nordbøknuten, skal jeg gjerne vise dere! Finnes det et område hvor det er umulig å lage vei uten å sprenge, må det være der.

Dette kunne dere ha avverget ved å STOPPE VINDKRAFTUTBYGGING PÅ NORDBØ på et tidligere tidspunkt.

Drenering fra det planlagte industriområdet går via Moelva og Fjelldalselva. Lillesand kommune har vel «god» erfaring med sulfidholdig avrenning. Moelva renner som kjent gjennom Birkenes
kommune også. Bare dette skulle være nok til å stoppe utbygginga!

«Av klimahensyn bør (uthevet av meg) det søkes løsninger slik at en unngår å benytte myrer», heter det. Ellers i skogbruket er det forbudt å grøfte myrer, som har den egenskapen at den binder CO2. Bare dette skulle være nok til å stoppe utbygginga!

I vedtaket heter det også: «Det skal rapporteres halvårlig om hva slags konsekvenser tiltaket har hatt (uthevet av meg) for fugle- og dyrelivet slik at nødvendige tiltak kan settes inn». Da er det jo
for seint! Har dere hørt om føre-var-prinsippet? Bare dette skulle være nok til å stoppe utbygginga!

Om det skulle komme gigantvindturbiner med en høyde på 205 meter på Nordbøknuten, vil synsinntrykket fra alle toppturpunktene i Lillesand og de fleste i Birkenes bli fullstendig dominert av disse roterende vingene. Den høyest plasserte turbinen er tegnet inn på en høyde cirka 195 meter over havet, og nærmeste toppturpunkt, Skifjell, ligger 160 meter over havet. Dermed vil høydeforskjellen utgjøre 240 meter. Fra Skaftåsen ved Birkeland vil det være tilsvarende, dog med noe lenger avstand. Bare dette skulle være nok til å stoppe utbygginga!

Det viktigste er likevel at folk eventuelt må leve med dette industriområdet som nabo. Det gjelder både fastboende og hyttefolk. Når de i tillegg ikke blir varslet etter gjeldende regler og ikke får
mulighet til å protestere innen alt for korte frister, skulle dette alene være nok til å stoppe utbygginga.

Som ekte lillesandere med stor innflytelse i det politiske spillet bør dere to nå ta et krafttak for å redde vår unike natur! Med det mener jeg naturen og naturmangfoldet både i Lillesand og Birkenes. For det er like viktig å ta vare på heiene i Birkenes. Når det gjelder myrlandskap, er områdene ved Bjelkeberg og Oddeheia i en særstilling. Og husk, det er ikke bygget noe enda, så med felles innsats går det fortsatt an å redde både Nordbø og Bjelkeberg/Oddeheia.

Et nyttig tips til Arne er å sørge for at alle som stemmer i fylkestinget må være habile.

Trygve Løland

Birkenes, medlem av Motvind