Bredbånd til alle

SP: Anders Snøløs Topland (Sp).

De siste par tiårene har det skjedd en rivende utvikling i den digitale utvikling.

Og trenden ser ikke ut til å avta, snarere tvert imot. Dessverre ser vi at det er i ferd med å utvikle seg en form for digitalt utenforskap der noen får tilgang til den nye utviklingen, mens andre står utenfor.

Telenor driver nå i praksis ikke vedlikehold/reparasjoner på kobbernettet og ønsker å avvikle kobberløsningene i løpet av få år. Dette forsterker tendensen vi i Senterpartiet velger å kalle «digitalt utenforskap». Senterpartiet er ingen motstander av at kobbernettet avvikles, men det må innebære at kundene får tilgang til nye og moderne løsninger før det gamle nettet skrus av.

I tillegg har vi innbyggere i dag som knapt har tilgang til det digitale samfunn med dagens løsninger. Til og med i Birkeland sentrum ser vi at enkelte husstander faller utenfor tilgang til godt bredbånd. Vi er glade for at vi har fått et løft innen digital undervisning i Birkenesskolen, men vi har nå en situasjon der digitale lekser blir en utfordring for dem som ikke har tilgang til bredbånd hjemme. Det finnes en haug andre problemer med «digitalt utenforskap», men lista ville blitt for lang til at vi kunne tatt den med her.

Tilgang til bredbånd for innbyggere og næringsliv er i dag blitt nesten like viktig som tilgang til strøm og vei. Prinsipielt mener Senterpartiet at tilgang til digital infrastruktur burde vært ordnet fra nasjonalt hold, dessverre er det de kommersielle interessene som styrer denne utbyggingen.

Senterpartiet la for 1,5 år siden fram forslag om å sette av midler i budsjett til bruk som kommunal egenandel i utbygginger i Birkenes kommune, noe som fikk støtte fra resten av kommunestyret. Tross dette så mener vi det ikke har vært nok fokus på bredbåndsutbygging i kommunen.

Vi må i større grad få oversikt over utbyggingsplaner i kommunen, og undertegnede tok derfor før ferien initiativ til kartleggingsmøter med Telenor. Videre må vi presse på nasjonalt, gjerne gjennom regionale fora for å sørge for at vi får mer økonomiske midler utenfra til vår region og kommune. Det tildeles midler fra fylke og nasjonal myndighet, men dette er ikke nok til å sikre full utbygging i hele landet. Og så lenge vi står med lua i hånda, så går pengene andre steder.

Senterpartiet vil ha sterkt fokus på denne saken i de neste fire årene. Det er ikke sikkert at fiber til hver eneste husstand er eneste mulige løsning. Men vi må sikre at alle innbyggere har tilgang til bredbånd med tilstrekkelig hastighet, uten begrensninger på datamengde, og til en pris tilsvarende det en betaler i eksisterende dekningsområder. Etter valget må vi raskt vurdere organiseringen på arbeidet lokalt i Birkenes, og undertegnede har klare tanker om hvordan dette bør gjøres.

Godt valg!

Anders Snøløs Topland

2. kandidat Birkenes Senterparti