Ukas leder: Ordfører eller eiendomsmegler?

RedaktørenI en interpellasjon har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet spurt ordføreren om hva han har tenkt å gjøre for å lokke Birkeland Grunn & Betong (BGB) tilbake til Birkenes. Bedriften med 15-20 ansatte og en omsetning på rundt 50 millioner i året har de siste årene holdt til i nabokommunen Lillesand, men skal nå ha et ønske om å flytte tilbake til hjemkommunen. Entreprenørbedriften skal forgjeves ha prøvd å kjøpe tomt av Birkenes kommune i nye Tveide næringspark.

I kommunestyret forrige tirsdag svarte ordføreren på spørsmålene. Her viste han til at kommunen i kontakten med BGB bare har fulgt retningslinjene som hele tiden har ligget til grunn for utvikling og salg av tomter i den nye næringsparken, blant annet at kommunen selv skal stå for utviklingen av området, herunder grovplanering av tomtene og opparbeidelse av infrastruktur. For å fylle ut myrpartier i andre deler av næringsområdet trenger man steinen som nødvendigvis må sprenges ut for å planere de 15.000 kvadratmeterne BGB ønsker å kjøpe, forklarte ordføreren.

Han opplyste videre om at BGB er blitt tilbudt opparbeidet tomt til samme betingelser som øvrige interessenter, men at prisen BGB var villig til å gi for ei råtomt (80 kroner mot 375/425 kroner for opparbeidet tomt) ikke ville dekke kommunens utgifter til tomtekjøp og opparbeidelse av infrastruktur. Dessuten kunne det være i strid med EØS-bestemmelsene om offentlig støtte (les: subsidiering) å selge til slike betingelser, opplyste ordføreren.
Et raskt regnestykke viser at en prisreduksjon på 295 kroner per kvadratmeter ganger 15 000 gir et avslag på nærmere 4,5 millioner kroner. Det er en betydelig sum, som inngår i det langsiktige budsjettet for utvikling av næringsparken.

Av BGBs kommentar i denne utgaven av Birkenes-Avisa kan vi lese at det er ulike syn på enkelte momenter i ordførerens redegjørelse. Det rokker ikke ved vår oppfatning av at den var relativt grei og klargjørende når det gjelder de viktigste momentene i saken; kommunens vedtatte politikk for utvikling av næringsparken og faren for forskjellsbehandling. Det var den tydeligvis ikke for representantene for de interpellerende partiene, som syntes ordførerens svar var ”flaut” og ba ham ta opp saken igjen, slik at BGB kunne lokkes tilbake til bygda.

Det overrasker oss. Mener virkelig Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet at ordføreren skal overta eiendomsmeglerens jobb? Mener de virkelig at kommunen, med ordføreren i spissen, skal drive grov forskjellsbehandling for å lokke bedrifter til kommunen? Mener de at alt som er fastsatt av retningslinjer og forutsetninger for å utvikle det første store næringsområdet i kommunal regi på mange år skal hives overbord så fort det dukker opp en bedrift med avvikende ønsker? Og mener de at kommunen samtidig skal tåle et tap på flere millioner på det?

Dersom den nye trepartikoalisjonen, slik det ble antydet i kommunestyremøtet, mener det bør ses etter nye områder for næringstomter utenfor Tveide Næringspark, er det bare å foreslå det for Kommunestyret. Så får flertallet bestemme om dette er noe administrasjonen skal prioritere i en tid da det jobbes på spreng for å få økonomien på rett kjøl. Alternativt kan Sp, Ap og FrP gå ut og oppfordre private grunneiere til å spille inn forslag om nye næringstomter til den pågående rulleringen av kommuneplanen.

Kritikerne har hevdet, ikke uten en viss rett, at kommunen har ført en altfor passiv næringspolitikk, noe som har ført til at bedrifter har flyttet ut av kommunen samtidig som det ikke har vært næringstomter å tilby dem som kunne ønske å etablere seg her. Nå har kommunen næringstomter å tilby. Med kommunestyrets velsignelse er det bestemt at de skal opparbeides i en bestemt rekkefølge og selges i kommunal regi. Dersom Ap, Sp og FrP mener denne politikken bør endres, bør de fremme forslag om dette for Kommunestyret, framfor å undergrave vedtakene som de selv har vært med på å fatte.