Valgmøte om næring

VALGMØTE: Tidligere kommunestyrerepresentant Trygve Raen og Birkenes næringsforum inviterer til valgdebatt om næringsliv. Her fra et møte i kommunestyret.

Møte mellom ordførerkandidater og næringslivet i Birkenes.

Det nærmer seg valg, og Birkenes næringsforum ønsker å høre mer om hva de politiske partiene tenker om næringsliv og tilrettelegging for næringsutvikling i kommunen de neste fire årene.

Ordførerkandidatene fra alle partier har takket ja til et felles møte i regi av Birkenes næringsforum, onsdag 4. september klokka 19.00 til 21.00 hos BTG AS i Tveide næringspark. Møtet er åpent for næringsaktører og andre som ønsker å høre mer om hva politikerne ønsker å gjøre for å trygge dagens arbeids-plasser og legge til rette for nye i årene fremover.

Politikerne ønsker også å få gode innspill fra næringsaktører, og høre mer om hva som oppleves som de mest aktuelle utfordringene i deres hverdag.

– Vi håper at mange næringsaktører benytter anledningen til å møte politikerne og gi gode innspill. Dette blir en god arena for samspill og idéutveksling mellom politikere og næringsaktører, sier Trygve Raen fra Birkenes næringsforum.

Velkommen til et inspirerende og engasjerende møte i Tveide Næringspark!

Arild Tveide