Ordføreren publiserer brev

ORDFØRER: Gyro Heia (Sp). FOTO: Birkenes kommune

Ordfører Gyro Heia (Sp) med brev til innbyggerne i Birkenes.

Ordfører Gyro Heia (Sp) har publisert følgende brev til innbyggerne på kommunens nettsider:

Kjære innbygger i Birkenes kommune!

Det har vært et tidsspørsmål før det skjedde, og denne fredagen ble dagen da Birkenes kommune fikk bekreftet at koronaviruset også har nådd vår kommune. Som ordfører opplever jeg kommunen har god oversikt og dyktig helsepersonell og andre ansatte som jobber både sent og tidlig for å ivareta de som har behov for det. Jeg vil gi en stor honnør til alle disse menneskene for deres innsats.

I dag er også dagen derpå etter at vår statsminister iverksatte de sterkeste tiltakene som er brukt siden andre verdenskrig. Tiltakene er satt i verk for å prøve og redusere smittespredning av koronaviruset og ivareta personer i risikoutsatte grupper.

I Birkenes har vi et næringsliv med bedrifter som vil kjenne på store konsekvenser med bakgrunn i denne krisen, og samfunnet vårt går på et lavere gir. Som ordfører har jeg stor forståelse for den vanskelige situasjonen både bedriftseiere og ansatte ved disse bedriftene står overfor. Jeg håper det vil komme gode løsninger på hvordan denne krisen kan reduseres i omfang gjennom ulike finansielle tiltak fra staten.

Hva kan så den enkelte bidra med? Nå er det viktig å huske at hver og en av oss har fått i oppgave for å møte denne utfordringen på best mulig måte, ved å vise hensyn og gjøre hva vi kan i den store dugnaden. Vi må følge de råd som er gitt og være lojale mot disse. Dette gjelder ikke bare i dag, men i lang tid fremover.

I tillegg må vi prøve å handle inn matvarer på en mest mulig solidarisk måte. På denne måten er du med å sikre at butikkene unngår unødvendig tomme hyller mellom vareleveringene. Det er gjort klart og tydelig fra sentrale myndigheter, at Norge har ingen tegn til matmangel. Og varer vil fortsette å komme ut til butikkene.

Vi er i en tid hvor barnehager og skoler er stengt, hvor barn og voksne rådes i størst mulig grad til å holde seg hjemme, og besøk til for eksempel besteforeldre eller personer i risikogrupper skal unngås. Det betyr også at mange i vår kommune vil kunne oppleve økt ensomhet, og kanskje til og med føle på en utrygghet for alt som skjer i samfunnet vårt i disse dager. Da er min klare oppfordring at du taster telefonnummeret og ringer til en du som trenger det. På den måten bidrar du til å redusere denne ensomheten. Det å vise omsorg for naboer, venner og familie over en telefonprat kan være viktig i en tid som denne og kan oppleves som godt for den som trenger det.

Mange kan oppleve at det blir lange dager. I den anledning leste jeg et godt råd som en av kommunens barnehager delte med barnas foresatte, nemlig å lage gode rutiner i hverdagen. En litt annerledes innfallsvinkel til fruktkonseptet med «5 om dagen»:

  1. Struktur på arbeidstid, «friminutt» og måltider.
  2. Ut i naturen minst én gang per dag (NB! Ta dine forholdsregler med tanke på hygiene og smittefare).
  3. Sunn mat som alle i familien er med på å lage.
  4. Et stort eller lite rydde- eller vaskeprosjekt til dagen.
  5. Leke, danse eller gjøre noe GØY som får oss til å le.

Om du har barn eller ikke, er alene eller sammen med noen, så er forslaget om å lage seg gode rutiner for den litt annerledes hverdagen en god idé. Vi er omgitt av et samfunn som rammer oss inne i rutiner, og når disse rutinene ikke er der på samme måten, så må vi selv tilpasse oss slik at vi får det beste ut av dagene vi har foran oss.

I dagene og ukene som kommer har vi et samfunn som skal forsøke så langt det er mulig å opprettholde en normaltilstand i det unormale. Vi vet ikke hvordan dette vil bli, men jeg føler meg trygg på at du som leser dette vil gjøre ditt beste for å bidra til at dagene dine og andres skal bli best mulig.

Mitt siste budskap i dag vil være å be dere ta del i hygienedugnaden. Ta forholdsregler som forebygger smitte slik at færrest mulig blir smittet. Vis omsorg for hverandre i denne tiden vi nå er inne i og bevar roen.

Varm hilsen fra ordfører Gyro Heia