Neste spørretime med ordfører Gyro Heia i Birkenesavisa 4. november – og kommunedirektøren stiller på Servicetorget i kommunehuset

Ordfører Gyro Heia vil en onsdag ettermiddag i måneden møte Birkenesavisas lesere i Spørretime i vår redaksjon på Strøget.

Onsdag 4. november klokka 16 kommer ordfører Gyro Heia til ny Spørretime i Birkenesavisas redaksjon på Strøget. Det er bare for bygdas innbyggere å møte opp med spørsmål, utfordringer, ris og ros til henne.

På kommunens heimeside er det nå opplyst at de som vil snakke med kommunedirektøren er hjertelig velkommen til Servicetorget i kommunehuset førstkommende fredag 23. oktober.