Usaklig personangrep

Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Et ekte engasjement for naboene.

I et leserinnlegg trekker Kari Vilde Risvand i tvil oppriktigheten i mitt engasjement for naboene til vindkraftverket i Birkenes.

I 2017 stemte jeg nei til utbygging av vindparken på Oddeheia og Bjelkeberg. I den oppheta debatten i forkant måtte jeg dra tunge lass og forsvare mitt standpunkt overfor meningsmotstandere. Særlig vanskelig var det å gå imot interessene til gode kamerater blant grunneierne. Så jeg har stått heilt i frontlinja i kampen mot vindkraft i Birkenes. Var det avstemning i dag, ville jeg også stemt nei. Så jeg mener å ha en viss troverdighet på nei-sida i denne saken.

Nå i vår stemte jeg for å gi dispensasjon fra kommunens arealdel for å bygge vindkraftverket. Det gjorde jeg på bakgrunn av flertallsvedtaket i 2017, som jeg var med og tapte. I politikken må vi ofte bygge videre på vedtak vi er uenige i. Noen tenkte nok at Birkenes kunne stanse kraftverket ved å ikke gi dispensasjon. Jeg mener det ville være uhørt om NVE og Olje- og energidepartementet etter tre år med saksbehandling og millioninvesteringer fra kraftselskapet skulle tillate et kommunestyre å kullkaste hele prosessen. Eksempler fra andre steder i landet viser nettopp at staten overkjører kommuner som prøver å vri seg unna. Et samfunn er dessuten avhengig av forutsigbare rammevilkår i store utbyggingsprosesser, som gjerne løper over flere år. Noe annet ville kaste landet vårt ut i kaos.

Nå er jeg opptatt av det vi kan få gjort noe med: avbøtende tiltak og andre løsninger vi kan få til i dialog med RWE. Hvis ikke naboene, kraftselskapet og de folkevalgte snakker sammen nå, er det naboene som taper – igjen. Dette er et ekte engasjement fra mi side, og det lar seg fint forene med et nei-standpunkt til utbygging. Jeg oppfordrer alle i bygda som vil naboene vel, til å støtte meg – og ikke stå på sidelinja og kritisere!

Torbjørn Bjorvatn

Kommunestyrerepresentant

Kristelig Folkeparti (KrF)