Har ikke blitt kontakta

KOMMUNESTYRET: Anne Kari Birkeland (KrF) og Anders Christiansen (Ap).

Lunken ordfører vil ha full politisk behandling av henvendelse.

– Jeg konstaterer at bystyret har gjort et slikt vedtak, men foreløpig har det ikke kommet noen henvendelse hverken til meg eller rådmannen, sier Anders Christiansen (Ap) til Birkenesavisa.

Han fikk i juni 2016 mandat fra kommunestyret til å starte samtaler med Lillesand om kommunesammenslåing. Samme dag hadde bystyret i Lillesand møte, og et knapt flertall der takket nei til samtalene med Birkenes.

– Jeg har kikka på vedtaket som ble gjort den gangen, og jeg kunne sikkert ha tolka det slik at jeg fortsatt har mulighet til å prate med Lillesand, sier Christiansen, men legger til:

– Nå føler jeg ikke vi har dårlig tid, så hvis det kommer en henvendelse fra Lillesand vil det bli full politisk behandling i neste runde med møter.

– Hva er i så fall ditt syn på sakens innhold?

– På en måte er det for tidlig med tanke på folkeavstemninga. Jeg er litt lunken, men en seriøs henvendelse skal få en seriøs behandling, sier Christiansen.