Ny runde vindkraft

VINDKRAFT: Anders Christiansen (Ap) og Wiggo Svendsen ved en tidligere anledning.

Formannskapet stiller seg bak ordførerens ønske om å behandle vindkraftsaken på nytt.

– Jeg ønsker en tilbakemelding om det er mulig å gå videre med denne saken. For meg er dette en mulighet for å utvikle bygda, og nå som Storehei er tatt ut anser jeg det som en ny sak, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Eon er avhengig av en ny, positiv høringsuttalelse fra Birkenes kommune, om de kan gå videre med vindkraftanlegg på Bjelkeberg og Oddehei. Onsdag fikk ordføreren aksept i formannskapet for at administrasjonen legger til rette for politisk behandling av saken.

– Jeg håper vi kan få det til slik at vi behandler saken politisk før nyttår. Saken har skapt engasjement, og det er viktig at vi gjør dette på en riktig måte, sier han.

Varaordførere Anne Kari Birkeland (KrF) stiller seg kritisk til å behandle saken på nytt. Hun mener det fortsatt er store negative konsekvenser ved en vindkraftutbygging. Heller ikke Nils Olav Eikenes (H) ønsker å se på saken på nytt.

– Jeg ser derimot hvor flertallet ligger, og da vil jeg poengtere at det er viktig å sette krav til Eon slik det ble gjort i forrige runde, sier Eikenes.

Flertallet vil det altså annerledes. Ole Morten Vegusdal (V) er blant dem som har endret mening.

– Sånn som denne saken har utvikla seg må man være en ansvarlig folkevalgt, og vurdere helheten. Storehei var et klassisk konfliktområde, og nå som det er ute er saken annerledes. Jeg vil gå i dialog med Eon om de vanskelige spørsmålene, sier han.

 

Les hele saken i Birkenesavisa på papir onsdag!