Snur ryggen til Birkenes

Mens kommunestyret i Birkenes vil prate, sier kommunestyret i Lillesand blankt nei.

– Jeg tror det er viktig at vi snakker med Lillesand for å se på hva slags muligheter som ligger i en sammenslåing. Penger og statlig støtte er en ting, men det er også viktigere ting denne reformen skal sikre, sier ordfører Anders Christiansen (Ap) under kommunestyremøtet onsdag kveld.

Helt parallelt diskuterer kommunestyret i Lillesand det samme, om en dialog med Birkenes med tanke på kommunesammenslåing er fornuftig.

Mens det blir flertall (16-5) i Birkenes for slike samtaler, vipper flertallet (14-13) den andre veien i kystkommunen.

– Jeg er skuffet, og hadde faktisk trodd det ble et marginalt flertall den andre veien. Nå må jeg tenke meg litt om. Jeg har aldri sagt at jeg gir meg, men det blir krevende fremover, sier Lillesand-ordfører Arne Thomassen (H) til Agderposten.

Dermed er samtlige alternativer når det gjelder kommunesammenslåing for Birkenes skrinlagte.

Samtidig som storkommunen falt, vedtok et enstemmig bystyre i Kristiansand at de vil ha en full gjennomgang av alt samarbeid med nabokommunene.

– Våre naboer har sagt nei og det tar vi på alvor. De sier at de klarer seg selv, og da må vi også tenke på våre egeninteresser. Det er ikke furting over vedtaket i de andre kommunene, men noe vi har sagt gjennom forhandlingene, sier ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H), til Fædrelandsvennen.

Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) i Kristiansand mener de har vært på tilbudssida og rause i de 70-80 samarbeidende kommunene i mellom.

–  Jeg må være ærlig og si at noe av det er gjort som en innledning til en kommunereform. Nå har de sagt nei til det, og da er det naturlig å vurdere om det er naturlig å være med i alt videre, sier han til samme avis.

Kristiansen bruker ATP-utvalget og Knutepunkt Sørlandet som eksempel på samarbeid det er naturlig å se på. Avfall Sør og Kristiandsandsregionen brann- og redning (KBR) fremheves som samarbeid som bør fortsettes.

– Det er helt naturlig at på en del områder vil bystyret ha direkte kontroll i stedet for å overlate det til et utvalg som ikke er folkevalgt, slår Kristiansen fast.