Debatt om driftsform

SKEPTISK: Ivar Aanesland (H) vil gjerne avvente med å bestemme framtida til Tobias jorde. Han vil vente å se utfallet av kommunereformen.

SKEPTISK: Ivar Aanesland (H) vil gjerne avvente med å bestemme framtida til Tobias jorde. Han vil vente å se utfallet av kommunereformen.

Høyres Ivar Aanesland er skeptisk til å la en eventuell storkommune skjøtte drifta av Tobias jorde.

– Det er tragisk med alt som har skjedd på Tobias jorde, men jeg tviler på at kommunen vil håndtere dette noe bedre i framtida. Dersom det i tillegg blir en storkommune, tror jeg kanskje vi kunne vært tjent med om området ble driftet av andre enn kommunen, sier Ivar Aanesland (H).

I mandagens møte i tjenesteutvalget tok han derfor til orde for å utsette saken om framtida til Tobias jorde.  Administrasjonen i kommunen har på bestilling fra kommunestyret utredet blant annet privat drift gjennom en stiftelse.

– Vi ble bedt om å forberede en sak på hvordan drifta av området kan løses i framtida. Resultatet av utredninga er at vi ikke ser fordeler ved å la en stiftelse drifte området, sier arealplanlegger Øyvind Raen.

Forslaget fra Høyre får kun partiets to stemmer. Flertallet vil ha saken til behandling i kommunestyret, og støtter rådmannens innstilling om fortsatt kommunal drift.

– Er det ikke litt rart å utsette saker med bakgrunn i kommunereformen? Det vil jo uansett ta flere år før man slår seg sammen, og i flere år må man ta selvstendige avgjørelser, sier Tormod Amundsen (KrF).