EON og Birkenes kommune

Illustrasjonsfoto: Wolfgang Rattay / Reuters

Av Birkenesavisa for 11. april framgår det at EON igjen leter etter nye vindkraftområder i kommunen.

LESERBREV: Før den forrige saken er ferdig ankebehandlet, diskuteres nå både nye områder og hvor det såkalte innovasjonshuset skal være.

Den tyske giganten ser ut til å være en slags fast inventar i Birkenes kommune.

Jeg synes det er en hån mot innbyggerne, og særlig dem som blir berørt av eventuell utbygging at EON og kommunen tør snakke høyt om mer utbygging her på det nåværende tidspunkt.

Hva tenker ungdom – og for den saks skyld folk i alle aldre i Birkenes – om at et multinasjonalt selskap som EON har fått så sterkt innpass i vår lille kommune?

La oss få på bordet dokumentasjon av hvor ”grønn” denne typen utbygging egentlig er når alle relevante faktorer er  tatt i betraktning. En jobb som NVE burde ha påtatt seg for lengst.

En ting er sikkert: EON får aldri nok.

Men har ikke innbyggerne snart fått nok?

 

Kari Vilde Risvand