Beredskap før storm

Agder Energi er i beredskap for å håndtere strømbrudd som kan oppstå som følge av stormen som er meldt fredag.

Ifølge værmeldingene er områdene langs kysten mest utsatt, men også innover i landet vil det bli kraftig vind. Agder Energi tar høyde for at strømmen kan bli borte lenge, dersom den først skulle forsvinne.

– Dersom det oppstår strømbrudd kommer sikkerheten til montørene i første rekke. Feilrettingsarbeid ute i skogen er risikabelt i mørket når det er storm. Derfor kan det ta tid før kundene får strømmen tilbake. Feilrettingsarbeidet vil bli utført så snart det vurderes som forsvarlig, skriver kraftselskapet i en pressemelding.

De ber kunder være forberedt på å miste strømmen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har tips til hvordan en kan forberede seg på strømbrudd på sine nettsider.

– Dersom strømlinjer faller på bakken og trær velter over strømlinjene som følge av den sterke vinden, er det viktig å holde god avstand. Berøring er livsfarlig! Det er også farlig å være nær eller berøre vegetasjon som er i kontakt med strømlinjene. Meld fra om slike situasjoner til kundesentertelefonen 38 60 72 72, skriver Agder Energi.

Sikre løse gjenstander

– Alle som har løsøre eller andre ting som kan fly av sted, som trampoliner, hagestoler, parasoller og lignende, bør vurdere om dette bør sikres, skriver Birkenes kommune på Facebook.

Kommunen viser til Yr.no som slår fast at fredagens storm er «en alvorlig situasjon som forekommer sjelden. Sannsynligvis må du forberede deg, og været kan føre til alvorlige skader».

Fredagens storm er i farevarsel oransje, som sendes ut når konsekvensene vil bli omfattende for mange mennesker.