Fylket har bevilga penger til opplevelsesbasert turvei på Lina

VED KIPPSPORET. Her vil det trolig i høst komme en rasteplass for turgåere, med benker og informasjonstavle. Bildet er koblet sammen av Øyvind Murberg (medlem av arbeidsgruppa), og er henta fra FB-sida til LFB. Det gamle bildet er tatt av Nicolay N. Sontum, og tilhører Bergen Byarkiv)

Agder fylkeskommune har innvilga et tilskudd på 94.000 kroner til utvikling av den gamle jernbanelina, som opplevelsesbasert turvei.

Ifølge kulturleder Wenche Flaa Eieland er det fra Birkenes kommune sendt inn i alt tre søknader for bevaring og utvikling av den gamle Lina.

– Vi vil begynne like nedenfor Natveitåsen, der det gamle kippsporet var. Planen er å skape en rasteplass for turgåere. Vi vil sette ut benker. Og det vil komme et stort informasjonsskilt, hvor historia til Lillesand-Flaksvandbanen blir presentert.


BENKER. Sånn er benkene presentert i mulighetsstudien for Lina fra 2022. (Foto: Agder fylkeskommune)

– Planen er å starte med arbeidet i august, forteller Flaa Eieland til BA.

I 2022 utarbeide ei arbeidsgruppe, leda av Gunnar Høygilt, en mulighetsstudie som presenterte ulike tiltak knytta til framtidig bruk av Lina. Det er denne studien som ha vært grunnlaget for søknaden om økonomisk støtte.

Agder fylkeskommune har gitt kommunen en tidsfrist for bruk av tilskuddet til 1. desember i år, men det kan gis ett års forlengelse til gjennomføringa.