Godt oppmøte på 1. maifeiringa i Birkeland sentrum

Arbeidernes internasjonale kamp- og festdag har vært feira siden 1890. Opptakten var da politiet i Chicago drepte folk som demonstrerte for åttetimersdagen i 1886. Fra 1947 har 1. mai vært en offentlig høytidsdag.

Fram til begynnelsen av 1990-tallet var det 1. maitog på Birkeland med flagg, faner og musikkorpset, taler, leker for barna, og brus, is og pølser på idrettshuset. Etter mange år med 1. maigudstjeneste og feiring av dagen på kommunehuset, ville vi i år være mer synlige og markere dagen i sentrum.  Årets feiring starta på bedehuset med presten Frode Eikrem som innleda med at bedehuset var knytta til den demokratiske lekmannsbevegelsen, med lav terskel – noe som passer godt 1. mai. Dagens tekster gikk på å ikke gjøre forskjell på folk, den fattige er like mye verd som den rike, og i Jakobs brev står det: «Du skal elske din neste som deg selv». Det kan føre til solidaritet i praksis.

Sola skinte og vinden blåste, og ved scenen på Tobias jorde spilte Hornmusikken da folk satt seg ned med kake og kaffi for å høre dagens talere.

Kenneth Mørk fra Kristiansand Ap var første ute, og han sa at vi skal være stolte av arbeiderbevegelsen. Han framheva at 1. mai er historia om frihet, likhet og solidaritet, og siterte Odvar Nordli: «Solidaritet mellom mennesker er ikke en reform som gjennomføres en gang for alle.»

Han leste også diktet Tung tids tale av Halldis Moren Vesaas.

Guttorm Syrrist fra Agder SV framførte talen til Tor Aurebekk som måtte melde forfall. Han tok utgangspunkt i Rudolf Nilsens dikt «Nr. 13» om denne slummens leiegård som symbol på arbeiderklassens vanskelige kår for omkring 100 år siden. Diktet slutter med en drøm om bedre tider, og velferdsstaten har blitt bygd av sterke organisasjoner med folkemakt bak kravet om et mer rettferdig samfunn. Den kampen må vinnes igjen og igjen for å sikre alle som «strever og har tungt å bære».

Begge talerne framheva solidaritet med alle som lider i Gaza og Ukraina og andre meir usynlige kriger og konflikter. Ove Vehusheia, tillitsvalgt for fellesforbundet på Glassfiberen, holdt appell og framheva viktigheten av fagorganisering for velferd og kompetanse inn i det grønne skiftet.

Det var godt oppmøte med 60-70 tilhørere på det meste. Tre korister fra bygdekoret var forsangere på allsanger; Internasjonalen, Til ungdommen og Din tanke er fri. Det blei ei fin makering av en viktig dag, og vi ønsker å fortsette med feiring av 1. mai i sentrum framover.

 

Inger Birkeland Slågedal

Birkenes SV

 

_____________

Brukerskapt