Fra verdiløs til verdifull

85 millioner kroner i tømmer står klar til å hugges dersom Eon får bygge vindturbiner.

– Det står betydelige verdier i disse områdene som er klare til å tas ut, men som med dagens priser ikke er lønnsomme på grunn av mangelen på veier i området, sier Per Erik Stoveland.

Denne uka sendte etter det Birkenesavisa erfarer Eon Vind en formell henvendelse til Birkenes kommune, hvor det kommer fram at det tyske kraftselskapet har ambisjoner om å bygge ut vindkraft på Bjelkeberg og Oddehei.

– Vi må sørge for at disse planene blir realisert. Nå har vi virkelig ikke noe valg, sier Stoveland.

Tidligere i høst ble det kjent at departementet sier nei til vindkraft på Storehei. Nye beregninger fra kraftselskapet viser at vinden på Bjelkeberg og Oddehei er minst like god som på Storehei. Stikk motsatt av hva man tidligere trodde.

– En utbygging vil føre til veier i området, som igjen vil føre til bedre tilgang på tømmer. Våre beregninger viser at det står tømmer verdt 85 millioner kroner i disse områdene, sier Stoveland.

I dag blir områdene omtalt som nullområder hvor det ikke kan tas ut tømmer på grunn av de høye kostnadene ved hogsten. I beregningen til Stoveland har han tatt høyde for en ekstra lav tømmerpris, slik at det ikke kan sås tvil om verdiene av skogen i området.

– Vi har sett på skogbruksplanen og lagt til grunn en tømmerpris på 300 kroner kubikken. Det er mindre enn hva man får i dag, sier han.

Som en forkjemper for lokal foredling påpeker Stoveland at verdien av tømmeret kan femdobles om det bearbeides lokalt i Birkenes.

– Verdiene som blir gjort tilgjengelige er betydelige, og om man bearbeider tømmeret lokalt kan vanvittige verdier skapes i Birkenes, sier han.

Ifølge Stoveland er det ni grunneiere som blir beæret med bedre tilgang til tømmeret, om Eon får bygge sitt vindkraftprosjekt.

– Ja, jeg sier beæret. Av disse grunneierne klamrer de fleste seg til det tradisjonelle jord- og skogbruksyrket. Per i dag har de ikke råd til å utvinne tømmer, så det er klart en investering vil bety mye for gårdsbrukene, sier han.

Det er 21 vindturbiner som planlegges i de to områdene. For grunneierne betyr det rundt fem millioner kroner i årlig leie, i tillegg til bedre tilgang på egen eiendom.

– En ting er hva grunneierne tjener på dette, men hele Birkenes vil tjene på en utbygging. Vi snakker om flere hundre millioner dersom lokale entreprenører vil ta utbyggingsjobben. Arbeidet vil kreve overnattingsplasser og lokale butikker å handle maten, sier han, og slår fast:

– Blir dette vindkraftprosjektet realisert skapes utrolige verdier bare i byggeprosessen.

– Har du tro på at motstanden mot vindkraft er mindre nå som Storehei er uaktuelt?

– Motstanden har aldri vært stor, det må vi huske, for Motvind har bare 200 medlemmer. Men, ja, det er jo allerede store kraftlinjer på Bjelkeberg, så forholdende bør ligge til rette, sier Stoveland.