Veistøy overdøver vindkraft

STØYVARSELKART: Kartet fra Statens vegvesen viser beregnet støynivå på veien i 2025. Områder merket med gult har ifølge veivesenet en støy på mellom 55 og 65 desibel (Lden).

Beboerne på Søre Herefoss vil aldri oppleve støy fra Vindturbinene på Oddehei og Bjelkeberg.

LESERBREV: Støyen fra veien blir nemlig betydelig sterkere! Mer enn 75 prosent av fastboende i de berørte områder har ingen innvendinger mot Vindkraftverket.

Statens veivesens beregning av støyen fra veien for beboerne på Søre Herefoss er på 55-65 dBlden. Skulle støyen fra Vindkraftverket være på samme nivå som veien tilsvarer det rød sone, men Søre Herefoss er ifølge støykartet i hvit sone. Målingene er basert på offisielle standarder og er helt sammenlignbare.

Vindturbinenes avstand til beboerne på Søre Herefoss er på cirka to kilometer og mer. Erfaringer viser at det vanskelig å høre vindturbinene på en avstand på mer enn én km. NVE har godkjent avstander ned mellom 400-500 meter i tilfeller der naturen gjør det mulig. Forskning viser at det å høre noe av betydning fra vindturbiner i en avstand av to kilometer regnes som utelukket.

For at lyden fra vindturbinene skal føres mot Søre Herefoss må det være en sør-sørvest vindretning. Vi har tatt en gjennomgang av Yr.no de siste 12 månedene for å finne ut hvor stor del av tiden det blåser fra denne retningen. Gjennomgang viser at det har blåst sør-sørvest vind i 37 prosent av tiden i denne perioden. Vindstyrken har vært i snitt 3,6 meter i sekundet. Dette understreker også hvor usannsynlig det er at det vil høres noe fra vindturbinene på Søre Herefoss.

Vi har hørt og lest mye skremselspropaganda om støy i forbindelse med Vindkraftverks planene til E.ON. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er myndighetenes organ for å sikre at etablering av vindkraftverk i Norge, som et enstemmig Storting står bak, blir utført innenfor de lover og forskrifter som er satt for og sikra at ingen får helsemessige plager eller andre vesentlige ulemper av etableringene.

NVE sier at gir de konsesjon til E.ONs vindkraftverk i Birkenes skal de sørge for at alt blir i varetatt i forhold til støy og andre forhold. Vi stoler på NVE!

Vi ser betydelige muligheter og fordeler med Vindkraftverket og ønsker det velkommen.

Birkenes Næringsforum har foretatt en grundig undersøkelse hos fastboende på Rislå, Senumstad, Stoveland, Lille Heimdal og Væting. Det er 29 fastboende i dette området og hele 22 av dem, mer enn 75 prosent har ingen innvendinger mot at Vindkraftverket bygges.

La ikke skremselspropaganda basert på usannheter bli hinderet for utvikling i vårt kjære Birkenes. Vi trenger denne etableringen! Og den treffer Birkenes kommunes visjon: Sammen skaper vi vekstmiljø for alle!

 

Tom-Roger Ohrvik

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!