Utøver stor velvillighet

Fornøyde: Vaktmestrene får sin velfortjente hylles av brukere og personale i boveiledertjensten.

Juleblomsten byttet ut med julekake når vaktmestrene skal hedres.

Blant verdige kandidater til Birkenesavisas juleblomst er kommunens vaktmestre. Ansatte ved boveiledertjenesten har sendt følgende velbegrunnede søknad ført i pennen av Eva Merete Hommen:

«Vi som jobber i Boveiledertjenesten i avdelingene Digerhaug, Smedens kjerr og Birke Dagsenter kan ikke få skrytt nok av vaktmesterne våre. De er på pletten svært raskt når vi trenger dem, og store og små oppdrag blir utført med et smil og stor velvillighet. Spesielt etter at vaktmesterne startet med ny organisering for en tid tilbake, har ventetiden blitt redusert betraktelig. Det hadde vært kjempegøy hvis vaktmesterteamet i Birkenes kommune hadde fått en juleglede i adventstida.»

Stort skrytegilde

Selvfølgelig skal både beboere og ansatte være med når vaktmestrene hylles. Det innbys derfor stor felleslunsj med gryterett og julekaker. Birkenesavisa stiller med marsipankake.

Vaktmesterkorpset består av sju personer og det ville være litt i overkant med en blomst til hver og litt upraktisk med en blomst på deling. Og mens gryterett og kaker fortæres er vaktmestrene i sentrum, og det mangler ikke på godord.

– Vaktmesterkorpset har ansvar for alle eiendommer i kommunen, både utearealer og bygninger på Birkeland, Herefoss og Engesland. Vi har forskjellige fagbrev og kompetanse, og det gjør at vi kan ta tak i det meste, forteller Harald Try som har drevet i bransjen i nærmere ti år.

Han påpeker at de dessuten må ha litt sosial intelligens.

– Vi driver jo mye med personer også, og i denne flokken av brukere og ansatte er vi tydeligvis populære. At de foreslår oss til årets juleblomst som nå er blitt til julekake, viser vel kanskje at vi har lykkes litt på det mellommenneskelige plan også, sier han.

Steinar Støle forteller at vaktmestrene gjør det godt og greit for alle.

– Det er litt skummelt når brannalarmen går, og jeg er nok litt redd for den. Men vaktmestrene kommer alltid å fikser det, og da blir jeg trygg igjen. De er gode til å fikse ting, sier Støle.

Smøring

Mens bløtkaka forsvinner fra fatet blir Try ringt etter, og da må han selvfølgelig ut å fikse et eller annet.

– Det er jo hyggelig å bli satt pris på, sier han på vei ut døra med et kakestykke i hånda.

De som jobber i boveiledertjenesten er ikke redd for at dette skal oppfattes som bestikkelse og smøring.

– Vi er bare så fornøyd med det de gjør, og det kan ikke bedre bli, sier Eva Merete Hommen som også er fornøyd med at vaktmestrene nådde opp i konkurransen om julekaka.