Får første juleglede

JULEGLEDE: Sven Martin Sørhus og Ivar Aanesland

Årets første juleglede tildeles de gode guttene på bedehuset.

I forbindelse med at banken overrakte en sjekk på 200 000 kroner til opp-pussing av bedehuset lanserte banksjefen uttrykket «Kulturhuset Birkeland Bedehus».  Ved samme anledning lanserte han også uttrykket «De gode guttene», og samtidig ble Birkenesavisa oppfordret til å skrive litt om disse gode guttene som holder huset rent og pent og up to date, så andre kan nyte godt av fasilitetene.

Etter dette var ikke veien lang til en redaksjonell avgjørelse om hvor en av juleblomstene skulle går i år.  Da passet det dobbelt bra med en anonym henvendelse til redaksjonen som foreslo Ivar Aanesland som kandidat til Birkenesavisas juleblomst.  Men Ivar Aanesland vil ikke ta glansen alene.

– Jeg har nok vært leder i bedehusstyret i 20 år, men vi har alltid vært en trofast og solid gjeng som har stått for vaktmestertjenestene og vedlikeholdet, så den julegleden vil jeg ikke motta alene, sier Ivar.

Foruten Ivar Aanesland består «de gode guttene» av Sven Martin Sørhus og Nils Olav Eikenes.  De har aldri telt timene som har gått med i vaktmestertjenesten, men det aner oss at det er adskillige.

Mye å holde i orden

– Det er jo nærmere 600 kvm som skal holdes orden på.  Det er mye bygning og mye inventar som skal holdes ved like.  Arealene må vaskes flere ganger i uka, og det er alltid møbler og utstyr som krever reparasjon eller utskifting.  Hvis det først begynner å forfalle, kan det være vanskelig, og ikke minst dyrt å få opp standarden igjen, sier Svein Martin Sørhus.

– Vi har aldri fortatt noe telling av antall brukere i løpet av en uke, men på det «verste» kan det nok være godt over 500 innom, forteller Ivar.

Og brukere nevnes i fleng: Yngstes, Cresendo, Yngsteskor, Barnekor, babysang, småbarnssang, BUG, KRIK, G17, konfirmantundervisning, trosopplæring, søndagsskole og selvfølgelig vanlige bedehusmøter.  Da er mange nevnt og sikkert noen glemt.

Drivkraften

– Hva er det som gjør at dere orker eller gidder å bruke så mye tid på dette?

– Vi synes jo det sier noe om bedehusets plass i bygda når Harald Flaa begynner å kalle huset for «Kulturhuset Birkeland Bedehus, og noe av drivkraften er jo at dette kan være vårt bidrag til å legge til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge.  Men for vårt engasjement ligger jo også det kristne budskap i bunnen.  Bedehuset, og driften der er jo et resultat av misjonsbefalingen, sier Sørhus.

– Hvilke utfordringer står bedehusstyret og de gode guttene overfor i fremtiden?

– Huset er fra 1976, og begynner å bli gammelt.  Innvendig er det i god stand nå etter siste opp-pussing, men utvendig står utfordringene i kø. Flatt tak gir utfordringer i forhold til lekkasjer og det begynner også å merkes at utvendig kledning har stått i 40 år.  Dessuten har vi utfordringer når det gjelder universell utforming, for det er ikke like enkelt for alle å bevege seg mellom etasjene, sier Ivar Aanesland.

Og «de gode guttene» har ingen planer om avslutte arbeidet, og så vidt oss bekjent er det ingen som har planer om å bytte ut Ivar, Sven Martin og Nils Olav.  Herved er juleblomsten overlevert og det er bygdas anerkjennelse for det dugnadsarbeid som gjøres på Kulturhuset Birkeland Bedehus.