Samler inn til sykkel

SANITETSFORENINGA: Foreninga her avbildet på tur. Foran f.v. Rigmor Andersen, Åsta Moldal, Johanna Andreassen, Kari Helen Hansen, Randi S. Harstad, Jette Maria Mollestad. Bak f.v. Reidun Aabel, Laila Aune, Synnøve Jørgensen, Liv Gløresen Tveide, Valborg Lauritsen, Kristine Foss, Berit Gauslå, Gunhild Lunden og Margit Birkenes.

Høsten er basartid, og som vanlig er Sanitetskvinnene først ute.

– I år har vi bestemt at inntektene fra basaren og loddsalget, som allerede er i gang rundt på dørene til folk, skal gå til innkjøpt av taxisykkel med el-motor til sykehjemmet, forteller Synnøve Jørgensen som er innom redaksjonen for å promotere basaren og Birkenes sanitetsforening.

Birkenes sanitetsforening har bestått i over hundre år og er en foreningen som gjør det lille – eller kanskje store forskjellen i bygda. De er blant annet engasjert i besøkstjeneste i bygda og yatzykvelder på serviceboligene, og sanitetsforeningen har finansiert flere tiltak på sykehjem og servicebolig.

– Vi holder en gammel tradisjon ved like ved å ha sanitetsforening i bygda. Nå er vi cirka 20 damer i alle aldre som møtes en gang i måneden til kjas og kaffe på arbeidsstua i første etasje på kommunehuset, og der har vi plass til flere, sier fru Jørgensen.

Hun er også nøye med å understreke at prosjektene som foreningen har gjennomført er takket være bygdefolket og gode sponsorer, for foreningen har brukt innsamlede midler fra Birkenesfolk til å finansiere sine lokale prosjekter.

En taxisykkel koster nok nærmere sytti tusen, så sanitetskvinnene håper mange tar lodd når de kommer på dørene, og de håper mange kommer på kommunehuset til god gammeldags basar med blant annet åresalg og masse flotte gevinster til fredag.