Lørdagsbasar i Birkeland Frikirke

INVITERER TIL LØRDAGSBASAR. Gunn Lise Jansen og Leanne Abrahamsen inviterer til lørdagsbasar i Birkeland Frikirke lørdag 16. mars.

Lørdag 16. mars planlegger ildsjeler i Birkeland Frikirke å starte noe de håper skal bli en vårlig tradisjon i bygda. Da inviteres det til «Basar for heile slekta» i kirkebygget i sentrum med åresalg, mange gevinster, underholdning og kafé.

– Vi ønsker å lage et arrangement for hele slekta, sier Leanne Abrahamsen og Gunn Lise Jansen.

Sammen med to andre komitémedlemmer og en lang rekke hjelpere, ønsker de velkommen til det de håper skal bli en gøy, vårlig tradisjon på Birkeland. I år legger de grunnlaget for det gjennom Basar med tradisjonelle åresalg og mange gevinster tilpasset alle generasjoner. Sang ved koret «Knøttesang» og diktlesning ved Simon Didriksen er også en del av programmet, sammen med en kafé med variert tilbud.

Variasjoner i gevinster

– Hjemmesnekra, hjemmestrikka og hjemmebakt er stikkord for noen av gevinstene, kan Abrahamsen og Jansen fortelle.

Videre nevner de kjøpte og donerte gevinster. En stor mengde barnegevinster, diktbøker, naturfotografier og beversafari nevnes også fra lista.

Berømte lapper

Frikirkens kafe holder åpent under hele basaren.

– Jeg pleier å si at Sjømannskirka er kjent for sine vafler. Birkeland Frikirke har sine berømte lapper, smiler Gunn Lise Jansen.

Og lapper kan hun garantere er en av godsakene en kan får kjøpt om en besøker kafeen i Frikirka denne basarlørdagen.

 

Jostein Teistedal

 

_____________

Brukerskapt