Redder ikke bygdeutviklinga

Så er det bestemt at det kan settes opp vindmøller i kommunen.

LESERBREV: Det må vi alle respektere. En demokratisk prosess, og demokrati vil vi ha. Jeg hadde dessverre ikke anledning til å komme på det første møtet som var på Røyland, men etter å ha lest referatet, om hvordan motstandere av vindmøller ble omtalt, var ikke lysten særlig stor til å gå på det andre møtet heller.

Nå er det nok sikkert mange som tror at jeg er vindkraftmotstander, men der bommer dere … Jeg er for vindkraft, men har klare meninger om hvor vindturbinene må, eller ikke må, plasseres. Dessverre for mange av dere, mener jeg at det ikke er i bygda vår.

Jeg farter mye nedover Europa, og ser at de fleste vindmøller står ute på store jorder, og ofte nærme motorveier, så der trenger det ikke gjøres store naturinngrep for å frakte turbinene på plass. Noen steder står de også ute ved sjøen (Østersjøen). En annen ting er at for eksempel i Tyskland, så har bøndene sitt arbeid ute på markene, men de bor gjerne inne i de små landsbyene, Dorfene, og blir dermed lite eller ingenting berørt av støyen.

Jeg liker meg veldig godt i de skjønne naturområdene i Thuringen, Bayern i Tyskland, og selvfølgelig i Alpene i Østerrike og Nord Italia. Der finner vi ikke vindmøller, men masse turister og gemyttlig stemning … Vi, her i Vegusdal, bor også i et naturområde, som jeg har tro på at vi skal kunne forvalte sånn at mange turister, fra spesielt Nord Tyskland, Nederland, Danmark og så videre har lyst til å komme til, da avstanden fra ferjeterminal og flyplass er kort.

Jeg er veldig glad for at vi ikke fikk vindmøller på Storehei ved Ogge/Oggevatn, og håper aldri det blir aktuelt i framtiden. Jeg håper også at jeg aldri får oppleve at de sprenger i stykker Tillarknappen, Haukomheia og Bellandsheia for å frakte opp og plassere store vindturbiner der. Jeg ønsker at vi skal være mye mer kreative enn å satse på vindmøller. Jeg har tro på at det kan være store muligheter for bygda framover.

Om ikke jeg, som en etterhvert eldre mann, får oppleve den helt store veksten, så håper jeg at vi eldre kan bidra som en ressurs for dere yngre, som det etter hvert er, og vil bli flere av i bygda, og på den måten få oppleve en bygd med ny giv mot god fremtidsrettet vekst … Vi må i alle fall ikke gå i den fellen å tro at etter vedtaket som ble gjort i kommunestyret sist uke, er bygdeutviklingen reddet.

 

Kåre Johny Engesland

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!