Har diskutert avtale med Eon

STYRINGSGRUPPA: Fra venstre sitter Ole Morten Vegusdal (V), Linda Hye (Ap), Torbjørn Bjorvatn (KrF), ordfører Anders Christiansen (Ap), Anders Topland (Sp), Nils Olav Eikenes (H) og Odd Gunnar Tveit (Frp).

Politikerne har presentert et avtaleutkast for Eon, men er usikre på om de vil stemme for vindkraft.

– Her sitter en haug med amatører og skal forhandle om noe som er viktig for kommunen i mange år framover. Det er asymmetrisk at vi amatører skal forhandle med proffer, og jeg er litt ukomfortabel med hele situasjonen, sier Ole Morten Vegusdal (V).

Gjennom flere møter i forrige uke har politikerne i kommunen drøftet veien videre med tanke på vindkraft i kommunen, og Eons henvendelse om å droppe innsigelsene som setter en stopper deres ønske om å bygge vindturbiner på Bjelkeberg og Oddehei. I disse tre møtene er det partienes gruppeledere som har møtt, og utgjort en tverrpolitisk styringsgruppe.

Møtene har vært åpne for publikum, men har ikke vært annonsert. Ved en tilfeldig ble Birkenesavisa klar over møtene, og satt seg på tilhørerbenken under onsdagens møte. Der satt også Kjell Rune Nakkestad fra KRN Coaching, som er innleid konsulent av Eon.

Venstremannen Vegusdal er langt fra eneste som i dette møtet utrykker usikkerhet for hvordan politikerne bør gå fram i denne saken.

Stor usikkerhet

– De som er skeptiske til vindkraft er også skeptiske til om vi politikere kan ta ansvar for avtalen, nå som det har gått så fort fram. Ordføreren hadde full støtte for å gå til Eon med avtaleutkastet i går, men det vi må diskutere er om vi skal behandle saken politiske i desembermøtet, sier Torbjørn Bjorvatn (KrF).

Tirsdag var nemlig ordfører Anders Christiansen (Ap) i møte med Eons representanter. Der hadde han med seg et utkast til en avtale mellom kommunen og Eon som blir aktuell å underskrive dersom kommunestyret går inn for vindkraft, og dropper innsigelsene som tidligere er vedtatt.

– Det problematiske er når man begynner å lese andre avtaler, og ser at vi burde ha med andre ting. Det er kommuner som kanskje har fått til bedre avtaler, sier Nils Olav Eikenes (H).

Han er usikker på om avtalen er god nok, og om kommunen har fått god nok hjelp til å sikre dette.

– Jeg har sagt det før, og sier det igjen, dette får litt fort fram, sier Eikenes.

Dette er avtalen

Ordføreren er klar på at avtalen på et eller annet tidspunkt må undersøkes av jurister. Birkenesavisa har bedt om å få innsyn i avtalen som er utarbeidet. Dette ønsker ikke Christiansen å imøtekomme, og viser til at avtalen ikke er endelig. Han er derimot innforstått med at lokalavisa refererer fra møtet hvor avtalen er omtalt.

I møtet framkommer det at det i avtalen slås fast at Eon skal gjøre sitt ytterste for at vindkraftprodusenter som 3B Fibreglass leverer til, skal bli leverandør av vindturbinene i Birkenes. Glassfiberen må imidlertid selv holde dialogen med vindkrafselskapet.

Eon skal ifølge avtaleutkastet betale kommunens utgifter til administrasjon i forbindelse med utbyggingen på Bjelkeberg og Oddehei. Ordføreren ønsker å bruke disse midlene til å hjelpe næringa å posisjonere seg før utbygginga tar til.

– Fra andre kommuner vet vi at det kreves mye av administrasjonen. Eon skal betale for kommunens utgifter mot at vi sender regning, sier Christiansen.

Avtalen inneholder en rekke avbøtende tiltak, men ordføreren vil ikke gå i detalj. Disse tiltakene skal ifølge ordføreren diskuteres offentlig etter konsesjon er gitt. Det skal være snakk om avbøtende tiltak til en verdi av åtte millioner kroner, hvorav to millioner skal sikre trafikksikkerheten.

Foreløpig konklusjon

– Avtalen er voldsomt bra. Den kunne sikkert bli bedre, men skal vi stille så tøffe krav at vi risikerer å miste hele utbygginga, spør Odd Gunnar Tveit (Frp).

KrFs representant er åpenbart ikke enig. Han avslører at han kommer til å be partiet ikke gå inn for denne avtalen når det er tid for kommunestyremøte i desember.

– Min konklusjon er basert på tre forhold. Vi må kvalitetssikre planene for dette innovasjonshuset på Engesland, og vi må avklare en forretningsmodell for næringssatsinga som skal betales av Eon, sier han.

Det tredje ankepunktet til Bjorvatn er de avbøtende tiltakene.

– Jeg er fornøyd med de konkrete tiltakene, men jeg mener de som er rammet av støy burde hatt en større plass. Det ligger meg tungt på hjertet, for de har krav på særlig oppmerksomhet, sier han.

Vegusdal slår fast at han er enig i de vurderingene. Spesielt knyttet til støy på Søre Herefoss og Senumstad. Linda Hye (Ap) mener avtalen må vurderes av politikerne i desember, men poengterer at dersom det dukker opp ufravikelige krav, må det forhandles på nytt. Eikenes er skeptisk. Han spør seg selv om de som blir rammet av støy er tilstrekkelig kompensert. Ordføreren konkluderer:

– Avtalen må gjennomgås juridisk så fort som mulig. Dette går fort, og det er en betent sak, derfor er det ekstra viktig at vi også får folk med i prosessen, sier Christiansen.