Politikerne sa enstemmig ja til mobil badstue ved Elveplassen

VEDTATT. Martine Holth Rønneseth fikk politikernes ja til å plassere ei mobil badstue ved Elveplassen. (Arkivfoto)

Til dagens møte i planutvalget hadde kommunedirektøren bedt politikerne å stemme nei til Martine Holth Rønneseths søknad om å få plassere ei av sine mobile badstuer ved Elveplassen ved Flakkebrua og Badeplassen ved Berse.

Kommunedirektøren henviste i sitt forslag til avslag, til plan- og bygningsloven § 19-3.

I begrunnelsen til kommunedirektøren, het det blant anna:

– Tiltaket tilsidesetter hensynene bak allmennhetens tilgang og bruk av statlig sikra friluftsområder.

– Dispensasjonene skaper ikke forutsigbarhet eller langsiktige løsninger.

– Ulempene tiltakene medfører for allmennheten, gjør at fordelene ikke er klart større enn ulempene.

Men planutvalget ville det annerledes, og stilte seg svært positive til tiltaket.

Følgende forslag fra Ronny Thomassen (Ap), om plassering av ei mobil badstue ved Elveplassen, ble enstemmig vedtatt:

– Med henvisning til paragraf 19-2. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen Birkeland Vest til etablering av mobil badstue ved Elveplassen. Begrunnelsen er at dette er helsefrembringende og plassen vil bli brukt mer. Det er også noe nytt og positivt for bygdefolket. Tiltaket er reversibelt og vil ha minimale avtrykk i naturen.

– Med henvisning til bygningsloven paragraf 19-3. Det gis dispensasjon av en varighet på 24 mnd. Dette fra vedtaksdato.

Dermed kan det komme badstue ved Elveplassen, men ikke ved Berse i denne omgang.