Hotellet stenger dørene

POSITIV OPPLEVELSE: Det å drive hotell på Birkeland trekker Karin og Arild Aanesland frem som en trivelig og fin tid. 1. august stenger de dørene. Her med pastor i Birkeland Frikirke Thor Harry Nordvoll.

Etter å ha drevet Birkeland hotell i snart tre år legger Karin og Arild Aanesland ned driften fra august.

– Det er med tungt hjerte vi stenger dørene, men det er en tid for alt, sier Karin Aanesland.

Strenge brannkrav

Hun og mannen Arild Aanesland har drevet Birkeland hotell i snart tre år. Det er Birkeland Frikirke som eier bygget, og pastor Thor Harry Nordvoll forklarer at dersom driften skulle ha fortsatt måtte det blitt gjort betydelige grep for å oppfylle krav til hotelldrift med tanke på brannkrav.

– Vi måtte ha økt leien betraktelig og vi måtte ha gjort en del arbeid med selve bygget. Kirka ønsker først og fremst å drive menighet, påpeker han.

Da Aanesland selv går i frikirken var de klar over endringene som ville komme, og sa derfor opp leieavtalen.

– Det ble naturlig at vi gjorde det slik. Å leie av frikirken har utelukkende vært en positiv opplevelse, sier hun.

Åpne for innspill

Hva som nå skjer med det romslige bygget midt på Strøget er foreløpig ikke bestemt, men frikirken har satt ned en gruppe som skal jobbe med veien videre. Denne ledes av Vemund Ruud.

– Vi er åpne for innspill og tar gjerne imot ideer. Dette er jo en kjempebygning midt i sentrum, sier pastoren og legger til:

– Ironisk nok er møtelokalene våre for små.

Birkeland Frikirke har om lag 100 medlemmer.

– Gruppen som er valgt skal også kikke på muligheten som bygget har. Det er klart at det er en attraktiv beliggenhet, men frikirken er ikke økonomisk rustet til å ta store grep med mindre noen blir med på banen, forklarer Nordvoll.

Catering og selskaper

Karin og Arild Aanesland har sagt opp leieavtalen fra 1. august, men kommer til å ta noe catering og også gjennomføre de største bestillingene som allerede er bestilt frem mot jul.

– Vi har også noen selskaper vi kommer til å ta, forklarer de.

– Dette har vært en utrolig trivelig tid, og vi har hatt tre fantastiske medarbeidere med på laget. Nå ser vi også frem til å få mer tid med familie, og vi er spente på hva som skjer videre med bygget, sier hun.

Birkeland hotell har 14 hotellrom, kafé/selskapslokaler og en liten skjønnhetsbutikk.

Sporvalg videre

Hotellet er bygget på tomta som en gang huset jernbanestasjonen på Birkeland. Vemund Ruud nøler ikke med å dra paralleller til den tida.

– Nå går det et nytt tog for denne tomta, og til høsten skal vi legge fram mulige alternativer for menigheten. Skal bygget rives, og noe helt nytt realiseres? Skal deler av bygget rives eller selges? Finnes det investorer som vil være med å realisere noe stort? Dukker det opp andre muligheter som vi ikke per i dag har tenkt på, sier Ruud til Birkenesavisa.

Dages bygningsmasse står på en tomt som det nå er lov å bygge ut med fire etasjer på 700 kvadratmeter. Det er i tillegg kjeller under hele bygget. Ruud påpeker at eiendommen i den nye sentrumsplanen er pekt ut som sentrum av sentrum.

– Det er en spennende oppgave vi sitter med, og dette gjelder ikke bare frikirka sin aktivitet men det handler om å se hva denne tomta kan være for bygda. Velkommen til å tenke høyt om hvilket innhold og utforming denne tomta bør ha, sier han.