Uavklarte samtaler

AANESLAND FABRIKKER: Ordfører Anders Christiansen (Ap) med Aanesland fabrikker i bakkant. ARKIVFOTO

Ingen avklaring med Aanesland fabrikker eller frikirka.

– Det er et ønske fra kommunen om å få frigjort det arealet som Aanesland fabrikker i dag legger beslag på. Selv om de har vært der lenge, er det ikke en gunstig situasjon med en slik fabrikk i nærheten av skolen, ikke minst med tanke på tungtransport, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Ordføreren, varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF) og Gunnar Høygilt (H) er i dialog med Annesland fabrikker om flytting fra Valstrand. De er også i dialog med Birkeland frikirke om framtida til motell-bygget midt på Strøget. Da politikerne var samlet til arbeidsmøte på Valstrand onsdag, kunne Christiansen slå fast at det ikke er noe avklaring in noen av sakene.

– Vi er langt fra mål, men har fått noen greie avklaringer, og vi satser på at kommunestyret får saken til behandling før nyttår. Det vi kan tilby Aanesland fabrikker er en ny opparbeidet tomt. Så kan vi kjøpe deres gamle tomt, slik at de ikke trenger å tenke på tomtesalg, sier ordføreren.

Han beretter om et godt samarbeidsklima, og understreker at det politisk utnevnte forhandlingsutvalget forventer å komme til kommunestyret med en avklaring før nyttår.

– Jeg har ikke diskutert dette med de to andre, men jeg ser for meg at vi må være enige om det skal være noe vits å gå videre med dette til kommunestyret, sier Christiansen.

Om samtalene med Birkeland frikirke og motelltomta i sentrum, kan ordføreren si enda mindre.

– Vi ønsker liv i sentrum, og det er det lite av nå. Det er jo ikke kommunen som skal drive med næring i sentrum, og vi er ikke ferdig med å diskutere om vi trenger bygget, og hvordan vi i så fall skal drifte det, sier han.

Frikirka har vært i kontakt med flere interessenter etter at Birkeland hotell stengte dørene tidligere i år. Christiansen forteller at frikirka primært ønsker å samarbeide med kommunen.

– Signalene fra frikirka er at de må ha en tomt, og et fast tilholdssted. Det er ikke aktuelt for dem å leie. Det betyr at vi enten må finne en ny tomt til dem, eller samarbeide med dem. Lengre har vi ikke kommet, sier ordføreren.