Foreslår heltre på Strøget

TRE: Gunnar Høygilt (H) vil ha trebygg i sentrum av Birkeland, og bygge lavere enn det arealplanlegger Øyvind Raen foreslår. Ordfører Anders Christiansen (Ap) i bakgrunnen vil la kommunestyret avgjøre til torsdag.

TRE: Gunnar Høygilt (H) vil ha trebygg i sentrum av Birkeland, og bygge lavere enn det arealplanlegger Øyvind Raen foreslår. Ordfører Anders Christiansen (Ap) i bakgrunnen vil la kommunestyret avgjøre til torsdag.

For å synliggjøre det grønne skiftet foreslår Høyre å kun tillate trebygg på Strøget.

– Vårt forslag er at alle bygg i Birkeland sentrum skal oppføres i tre. Vi har hatt en diskusjon i partiet, og ønsker ekstra fokus på det grønne skiftet. Hvis vi vil mene noe med det, må vi gå bredt ut, sier Gunnar Høygilt (H) i formannskapets møte torsdag.

Der er sentrumsplanen for Birkeland oppe til politisk behandling. Torsdag skal kommunestyret etter planen gi sin endelige tilslutning til den omfattende planen.

– De siste årene har det vært en veldig utvikling på trebruk, og vi er av den oppfatning at det er viktig å få et vedtak på trebruk på Birkeland, sier han.

Forslaget møter en viss skepsis hos de andre politikerne. Spesielt med tanke på at planen er ferdigsnekra fra administrasjonen.

– Bedre sent enn aldri kan man kanskje si, men en slik plan bør være kjørt grundig i kverna før den vedtas. Det er nesten umulig for normale mennesker å forholde seg til slike innspill som kommer over bordet, sier Ole Morten Vegusdal (V).

Han utelukker ikke at forslaget om kun trebygg er bra, men mener det ankommer på feil sted i prosessen. I tillegg til materialforslaget, foreslår også Høyre å redusere høydene, og stille krav om saltak på nye bygg.

– Det kommer nye forslag til denne planen hele tida, og jeg foreslår at de blir fremlagt for kommunestyret neste uke, og at man tar en avgjørelse der, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!