Grunneierne har planer

SENTRUMSKJERNEN: Dette er området som etter all sannsynlighet vil bli definert som sentrumskjernen i den nye sentrumsplanen for Birkeland. De omtalte eiendommene er markert med nummer etter rekkefølgen de er omtalt i teksten. På bildet ser vi også Tingeling-bygget (8), hvor det kan bli aktuelt å bygge laksesenter eller en annen form for signalbygg, og Tobias Jorde (9), som ønskes videreutviklet, muligens med barnehage. (Foto©2013 Steinar Nørstebø)

SENTRUMSKJERNEN: Dette er området som etter all sannsynlighet vil bli definert som sentrumskjernen i den nye sentrumsplanen for Birkeland. De omtalte eiendommene er markert med nummer etter rekkefølgen de er omtalt i teksten. På bildet ser vi også Tingeling-bygget (8), hvor det kan bli aktuelt å bygge laksesenter eller en annen form for signalbygg, og Tobias Jorde (9), som ønskes videreutviklet, muligens med barnehage. (Foto©2013 Steinar Nørstebø)

SENTRUMSKJERNEN: Dette er området som etter all sannsynlighet vil bli definert som sentrumskjernen i den nye sentrumsplanen for Birkeland. De omtalte eiendommene er markert med nummer etter rekkefølgen de er omtalt i teksten. På bildet ser vi også Tingeling-bygget (8), hvor det kan bli aktuelt å bygge laksesenter eller en annen form for signalbygg, og Tobias Jorde (9), som ønskes videreutviklet, muligens med barnehage. (Foto©2013 Steinar Nørstebø)

KOMMUNALT/NÆRING. Flere av grunneierne i Birkeland sentrum jobber med planer for utvikling av eiendommene sine. De fleste av dem ønsker ikke å si for mye om planene foreløpig. Noe har vi imidlertid klart i lirke ut av dem.

LES MER I DAGENS PAPIRAVIS!