Om veistøy på Søre

STØYVARSELKART: Kartet fra Statens vegvesen viser beregnet støynivå på veien i 2025. Områder merket med gult har ifølge veivesenet en støy på mellom 55 og 65 desibel (Lden).

Svar til Ohrviks leserbrev om vindmøller.

LESERBREV: Tom-Roger Ohrvik påstår at beboerne på Søre Herefoss aldri vil oppleve støy fra vindturbinene. Støyen fra veien blir nemlig betydelig sterkere. Påstanden er at støyen fra veien vil bli fra 55-65 dB Lden, altså gul sone. Etter at jeg forstørret opp vegvesenet sitt støykart over Søre Herefoss, kommer 17 hus utenfor gul sone, og et hus inn i gul sone. Du må slutte å fare med usannheter.

Vi er oppegående sambygdinger som følger med og har valgt å bo her, uten hest og kjerre og uten vindmøller. Derfor stoler jeg heller ikke på dine, vær og vind prognoser. Den nærmeste målestasjonen til yr, ligger på Hynnekleiv 16,3 km ifra Søre Herefoss. Hvordan kan du da ha funnet di siste 12 måneders gjennomsnittsvind for Søre Herefoss? Fossane er også en del av Søre Herefoss, der vil nærmeste vindmølle komme 850 meter fra to husstander.

Så vil jeg kommentere litt, om avbøtende tiltak for Søre Herefoss. Næringskonsulenten i Birkenes kommune kontakter Herefoss løypelag, for å høre med de om kompenserende tiltak for Søre Herefoss. Det løypelaget hadde i tankene var der og da en varmestue på Toplandsheia.

Ikke noe feil med det ønsket, men jeg undres på hvorfor kunne ikke næringskonsulenten ha ringt til berørte på Søre Herefoss om kompenserende tiltak? Det jeg også lurer på, er hvem som skal vedlikeholde dette med løpende utgifter? Det kunne heller ikke løypelaget svare på. Hadde dette kompenserende tiltaket blitt lagt en plan på, hadde det vært litt seriøst.

Men tiltaket er vel gjort for å få (godvilje) fra alle de med ski, og kondomdrakt fra omegn.

 

Nils Børre og Linda Kylland

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!