Positiv til vindkraft

VINDKRAFT: Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) besøkte Birkenes torsdag. På glassfiberen ble han orientert om Eons vindkraftprosjekt.

Statsråden orientert, men kan si lite konkret.

– I olje- og gass-sektoren snakker vi om ringvirkninger som følge av utbygginger, og vi kan vel se det samme her, bare i mindre skala, sier Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Torsdag ettermiddag gjestet statsråden Birkenes, og i løpet av noen timer fikk han informasjon om kraftutbygging i elva, vindkraftutbygging og produksjon av glassfiber til vindkraften. På glassfiberen får Kjell Rune Nakkestad fra Eon og ordføreren presentere vindkraftprosjektet.

– Selv om vi har mye industri i bygda, har vi ikke hatt ordentlig vekst på lenge. Jeg håper dette vil bidra til å smøre hjulene. Her får vi investeringer og vekst helt gratis, med ringvirkninger for glassfiberen og andre, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Regel framfor unntak

Dersom et konsesjonsvedtak hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) blir påklaget, havner det på statsrådens bord. Det er derfor lite Søviknes kan si om saken. NVE har tidligere gitt utrykk for at de saksbehandler Eons søknad før sommeren.

– Vindkraft er interessant, også i Norge, for det er jo en strålende fornybarsatsing. Likevel er det regelen framfor unntaket at disse sakene blir klaget inn for departementet, sier Søviknes.

Lokal motstand

På sin vei til Herefoss fikk statsråden med egne øyne se motstanden, manifestert i et skilt langs veien. Plakaten fra Motvind er plassert på en tilhenger kloss inntil riksveien. Han spør derfor ordføreren om saken har vært kontroversiell også i Birkenes. Det bekrefter Christiansen.

– Jeg vil likevel si at det har vært mindre diskusjon i denne andre runda, og jeg opplever at ting har roet seg etter avgjørelsen falt i kommunestyret, sier ordføreren.

Eon fullfinansierer

Med i statsrådens følge gjennom Birkenes er Åshild Bruun-Gundersen, Fremskrittspartiets førstekandidat fra Aust-Agder til høstens stortingsvalg. Hun spør hvordan prosjektet skal finansieres, og om det er Eon alene som skal hoste opp den nødvendige milliarden.

– I utgangspunktet er det Eon som skal fullfinansiere prosjektet, men det er lagt inn en åpning i avtalen for å selge hele eller deler av prosjektet til andre aktører, sier Nakkestad.