Millionoverskudd i år

BUDSJETT: Kommunalsjef Halvor Nes og økonomisjef Tom Olstad (t.v.).

Kommunen omsetter for 400 millioner neste år.

– Det har rent mye vann i elva siden forrige budsjett, og bildene fra flommen gir oss noen refleksjoner. Dette handler ikke om å være i havsnød, men å ta høyde for det uforutsigbare, sier rådmann Anne Stapnes.

Flakkebroa pryder forsida av kommunebudsjettet for 2018. Under flommen ble broa skadet, men står fortsatt støtt, noe bildet på baksida forteller. Politikerne må altså tåle en viss form for symbolikk.

– Noe av grunnen til at den henger der fortsatt, er fordi den er godt fundamentert. Tidligere i dag sa en medarbeider at den hang der like mye fordi den er fleksibel, og det er kanskje rett, sier Stapnes.

Det skal brukes mye penger i Birkenes kommune neste år. 400 millioner skal kommunen omsette for, og rådmannen skulle gjerne hatt mer penger for hånden.

– Budsjettprosessen har vært krevende til tross for at 2017 ser ut til å bli et godt år. Sannsynligvis blir 2018 også et godt år, men vi skulle samtidig gjerne hatt mer penger å bruke, sier hun.

De siste prognosene for 2017 anslår at kommunen går med et overskudd på 7,5 millioner kroner.

– Dette er et tall vi har ganske mange spørsmålstegn bak, sier økonomisjef Tom Olstad.