Ukas leder: «Utfordringer» og «En foregangskvinne»

Birkenes kommune står overfor en stor utfordring. Dersom kommunen fortsetter å drive sine tjenester på samme måte som i dag, vil den gå med mer enn fem millioner kroner i minus – i året. Det sier seg selv at veien til ROBEK-lista vil være lynkort uten omfattende og merkbare endringer. De kommunale tjenestene må bli fem millioner billigere å drive uten at det går ut over de som trenger dem mest. Det er ingen enkel oppgave.

Rådmannen har en stor utfordring. Hun skal overbevise alle sine rundt regnet 340 medarbeidere om at alle som én må tenke nytt og kreativt når tjenestene de utfører for sine brukere skal bli enda bedre for mindre penger. Det er ingen enkel jobb.

De kommuneansatte har en stor utfordring. De må finne nye – og billigere – måter å utføre jobbene sine på som samtidig sikrer at brukerne får det tilbudet de har krav på. Det betyr at de må se på innkjørte arbeidsrutiner med nye øyne og kanskje inngå noen kompromisser de trodde de aldri ville inngå. Absolutt ingen enkel oppgave.

Politikerne har en stor utfordring. De må ta noen ubehagelige avgjørelser. Tidligere kommunestyrer har kunnet skyve de upopulære avgjørelsene foran seg og saldere budsjettene med ekstrainntekter fra kraftaksjer og momsrefusjon på investeringer. Den døren er nå lukket. Nå må tjenester kuttes, og det er politikerne som til syvende og sist må bestemme hva. Det kommer til å svi, men det må gjøres. Ellers gjør de ikke jobben sin.

Vi – brukerne – har en utfordring. Den er riktignok ikke like stor som verken politikernes, de kommuneansattes eller rådmannens. Men den er der. Vi må venne oss til at tilbudet vi er vant til å få fra kommunen kanskje ikke blir identisk med det vi har i dag. Kanskje blir det litt dårligere i våre øyne. Kanskje vil det koste litt mer. Men vi føler oss sikre på at vi fortsatt vil få det vi har krav på og behov for. Og det må vi kunne leve med.

Dersom vi alle tar disse utfordringene skal det være mulig å snu kommuneøkonomien i Birkenes. Men vi klarer ikke å fri oss fra de store spørsmålene; Er dette nok? Eller vil det gå noen år og så er vekstkommunen Birkenes ute og kjører økonomisk igjen? Birkenes er ikke den eneste kommunen på Agder som vil bruke opp siste rest av disponible fondsmidler i år. Hvor lang tid vil det gå før spørsmålet om kommunesammenslåing er nødt til å melde seg?

En foregangskvinne

Tone Foss By har siden hun overtok som styrmann på familieskuta Foss Fabrikker i 2000 bevist at kvinner kan
lede industribedrifter like godt som menn. Hun har bevist at det går an å drive en industribedrift lønnsomt ”langt inni skauen” på Birkeland. Hun har bevist at det går an å bli markedsledende med tariffbetalte medarbeidere i et høykostland i konkurranse med utflagga leverandører med helt andre lønns- og kostnadsbilder å forholde seg til. For det ble hun sist torsdag hedret med prisen ”Årets kvinnelige leder på Agder”.
Vi gratulerer Foss-sjefen med den høyst velfortjente tittelen og håper den gir inspirasjon og arbeidsglede til både henne og alle de 35 ansatte hos baderomsfabrikanten på Tollnes.