Tollnes under vann

GLASSFIBEREN: På 3B Fibreglass stålsetter de seg for enda høyere vannstand.

Store deler av industriområdet på Tollnes står under vann. 3B Fibreglass bygger ny vei ut av området.

– Fabrikken går foreløpig bra, men over lang tid har vi iverksatt ulike tiltak for å beskytte drifta, sier Heine Østby hos 3B Fibreglass til Birkenesavisa.

Store deler av industriområdet på Tollnes står under vann, og tomta til Glassfiberen er intet unntak. Vannet trenger nå inn i kantinedelen av fabrikken, og Østby har iverksatt planer med utgangspunkt om verst tenkelig flomnivå i tida som kommer.

– Vi har egne planer for oversvømmelse, og vi ser nå at flomnivået har passert 100-årsflom, og at det går mot 200-årsflom. Vi tenker nå på verste mulige scenario og planlegger ut fra det, sier Østby.

Blant annet anlegger nå Glassfiberen ny vei ut av industriområdet. Turgåere i lysløypa vil merke mye trafikk, ikke bare fra 3B Fibreglass, men også andre aktører på Tollnes.

– Bygda vil merke at vi er nødt til å ta andre veier i bruk, og etter å ha avklart situasjonen bygger vi nå en ny vei ut av området. Vi beklager de konsekvenser det får for brukerne av lysløypa, sier Østby.

BÅT: Båt er like greit framkomstmiddel som bil på deler av Tollnes søndag ettermiddag.

FLOM: Store deler av Tollnes står under vann.

NY VEI: Glassfiberen arbeider søndag med å etablere en bedre veiforbindelse opp lysløypa mot Idrettsparken.