Kjære folkevalgte

Vindmøller på heia

Utbygging av vindkraft på Oddeheia og Bjelkeberg.

LESERBREV: Jeg vil be dere tenke over omfanget av konsekvenser ved en slik utbygging. Konsekvensene, og at det ikke kan gjøres ugjort igjen, gjør at jeg tenker dette ikke burde vært behandlet som en vanlig sak i kommunestyret.

En slik inngripen i vår natur og vårt bomiljø burde etter min mening minimum kreve konsensus i kommunestyret. Helst burde det vært konsensus blant innbyggere i kommunen. Og i hvert fall kan man etter min mening ikke gjøre vedtak for utbygging på tvers av ønsket til så mange av de direkte berørte som man her ser ved mobilisering mot vindkraft av beboere når Bjelkeberg og Oddeheia.

Hva slags styre vil vi ha i Birkenes kommune? Vi kan riste på hodet over andre lands styresett, der enkeltmennesker blir ofret for «saken». Men når vi nå vet at enkeltmennesker vil bli plaget av disse turbinene på ulike måter, og flere ber om at det derfor ikke må bli bygget, hvem har da «rett» til likevel å vedta utbygging? Denne utbyggingen er jo på ingen måte tvingende nødvendig. Hvorvidt den på sikt, og samlet sett, vil gi økonomiske fordeler for kommunen, er langt fra sikkert.

Tvert imot innebærer utbygging stor og ødeleggende inngripen i naturområder som ikke er utbygget fra før. Er det noe vi vet vil bli mangelvare i en mer og mer «utbygget» og befolket verden, så er det uberørt natur. For meg de det innlysende; man bygger ikke vindturbiner i uberørt natur.

 

Ruth Kylland Martinsen

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!