Arbeiderpartiet og Petter Ross

VISUALISERING: Sweco har laget denne visualiseringa som viser hvordan vindturbiner på Oddeheia vil fortone seg fra Søre Herefoss. Vindturbinene på bildet er ikke så store som RWE nå ønsker å etablere.

Vindkraftselskapet prøver seg alltid på kommuner med dårlig økonomi.

LESERBREV: En av disse er Petter Ross som bor i vår bygd og bør ta hensyn til våre bekymringer angående vindmøllestøy. Og vi synes det er en skam at han kaller oss en mindretalls aksjonistgruppe som driver skremselspropaganda.

Går det ikke inn på de det Arnt Abrahamsen (Ap), ordfører i Farsund uttaler til Lillesands-Posten 21.10.16:

«Vindkraftparken i Lista ville aldri blitt bygd om de visste det de vet i dag. Støyen fra vindmøllene er plagsom, det er det ingen diskusjon om. Flere familier har valgt å flytte, på grunn av støyen.»

Det andre er det Birkenes AP sier at vi er blant de største kommunene i areal her i sør og dermed har alternative heier å ferdes i til alle årstider. Problemet er bare det at vindmøllene vil kunne ses fra de fleste heier, og besøkene på Rislåknuten og Håstølhelleren osv. kommer til å gå ned for oss som er glad i naturen.

«At heiene er urørt i dag da det går breie kabelgater på kryss og tvers.»  – De breie kabelgatene på kryss og tvers som dere beskriver er faktisk en nødvendighet i vår moderne tid og de lager ingen støy. Vindmøllene derimot, er ikke nødvendige og de lager støy.

Dere vil også lene dere til fagmyndighetene på området støy. Ber dere innstendig om å lytte til deres partifelle og ordfører i Farsund!

 

Nina Woodward og Peter Eggleton

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!