Hele styret gjenvalgt

Styret i Birkenes hornmusikk ble forrige tirsdag gjenvalgt på foreningas årsmøte.

Arvid Falander fortsetter som formann for hornmusikken, og i et skriv presiseres det at nye medlemmer er hjertelig velkomne. Der poengteres det også at hornmusikken er heldige som har Kari Ingelsrud som dirigent.

To uker før hornmusikkens årsmøte ble Thor Egill Knutson valgt til ny leder av Birkeland musikkorps på deres årsmøte. Sistnevnte er for øvrig godt i gang med å øve til 17. mai og korpsets årskonsert.