Birkeland Musikkorps
Spilte for full sal

Torsdag kveld holdt Birkeland Musikkorps og Birkenes Hornmusikk jubileumskonsert på folkehøgskolen.