Har gått dør til dør

Næringsforumet har kartlagt holdninger til vindkraft.

– Vi har snakket med folk i området, vi har vært på døra til folk, og vi har ringt dem. Med unntak av en familie har vi snakket med alle hus i området Rislå, Senumstad, Stoveland, Lille Heimdal og Væting, sier Tom-Roger Ohrvik i Birkenes næringsforum til Birkenesavisa.

Den anonyme undersøkelsen viser at 22 av 29 hus med fastboende i området ikke har noe imot en etablering av vindkraft. Næringsforumet har ikke pratet med husstander som offentlig har gjort til kjenne sitt negative standpunkt, men de har tatt dette standpunktet med i undersøkelsen.

– Vi har ikke tatt med hus som står tomme, eller hytter i området. Og vi har vært snille. I et tilfelle ønsker huseier vindkraften velkommen, mens leietakerne som har leid siden november ikke ønsker vindkraft. I det tilfellet har vi ført dem opp som negative til vindkraft, sier Ohrvik.

Ømfintlig sak

Han erkjenner at saken skaper engasjement og er ømfintlig, og ønsker derfor å ha ryggen fri. I 17 av husstandene er, ifølge undersøkelsen, beboerne veldig positive til vindkraft.

– Når vi først har gjort dette, har vi gjort det ordentlig. Vi skal ikke drive med noe juks eller fanteri, sier Ohrvik, og legger til:

– Saken er som sagt ømfintlig. Mange i områdene som vi har kartlagt vil ikke ha navnet sitt kjent, selv om de er for vindkraft. Vi har snakket med naboer til motstandere, som heller vil beholde nabofreden enn å fortelle hvor de står i saken.

Overveldende flertall

Ser man på støykartet til det planlagte vindkraftverket på Oddeheia og Bjelkeberg er det ifølge Ohrvik 35 fastboende i grå sone. Dette er husstander som ifølge kartet får en støybelastning fra vindturbinene på mellom 40 og 45 dB i et årsgjennomsnitt (Lden).

– Av disse 35 er det bare elleve som forteller at de er motstandere av vindkraftverk. Det er et overveldende flertall som er for, og motstanden er ikke så stor som enkelte skal ha det til, sier han.

– Hvor mange i grå sone får økonomisk kompensasjon fra Eon?

– Ingen, sier Ohrvik.

Informerte politikerne

Av de spurte i området i Rislå, Senumstad, Stoveland, Lille Heimdal og Væting er det derimot flere som har økonomiske interesser av at et vindkraftverk blir bygget. Enten direkte eller gjennom familie.

– Ja, det er klart det bor grunneiere her som både har egen familie, og nær familie boende i nærheten. Men de må da ha like mye stemmerett som alle andre, sier han.

Tallene fra undersøkelsen ble presentert for politikerne i begynnelsen av måneden på partienes gruppemøter. Næringsforumet har ikke undersøkt holdningene til vindkraft på Søre Herefoss. Ohrvik er overbevist om at bygda ikke blir plaget med støy fra vindkraftverket. Bakgrunnen for dette gjør han rede for i et leserbrev i Birkenesavisa.