Googles kjøp av grønn energi

VINDKRAFT: Kjell Rune Nakkestad, Anders Christiansen (Ap) og Iris Eski. ARKIVFOTO

Ordføreren svarer på Øyvind Birkelands spørsmål om det kan skje i Birkenes at Google kjøper all kraft fra et eventuelt vindkraftverk.

LESERBREV: Google har kjøpt all energiproduksjon fra Tellenes Vindpark for å bidra til å nå sitt mål om å erstatte all fossil energi med fornybar energi.

Ser vi på det totale energiforbruket i verden i dag blir 80 prosent produsert av fossilt brennstoff, 5 prosent av kjernekraftverk og 15 prosent av fornybar energi (bio, vann, sol og vind).  Dette kraftmarkedet må dekkes og da er det viktig at vi dekker det på en bærekraftig måte.  I min verden gjør vi det ved å vri kraftproduksjonen over på fornybar energi.  For å klare det må den fornybare energien kunne konkurrere i pris.  Der er vi nå på enkelte områder.  Vindkraft kan nå konkurrere i pris med blant annet kullkraft.

En NVE rapport fra 5/2-15 gir produksjonskostnader på 25 øre KWh for vannkraft, 40 øre KWh for vindkraft, 42,5 øre KWh for kullkraft uten CO2 lagring og 42,5 øre KWh for kjernekraft. NORWEAs tall per september viser produksjonskostnader for vindkraft i Norge på 35 øre KWh.

Med dette som bakteppe ligger mye til rette for mer fornybar energiproduksjon.  Denne delen av kraftproduksjonen håper jeg Birkenes kan være med å ta del i.

Hvordan kan det da ha seg at noen kjøper opp den fornybare energien.  Strøm er som vann og renner letteste veien.  Strømmen følger nettet og går der det er bruk for den.  Så har vi noen selskaper som ønsker et «grønt» avtrykk.  Dette i ledd med deres policy og ønske om å fremstå som et selskap som setter ren og fornybar energi i førersete.

Et slikt selskap er Google.  Så har vi et system slik at disse selskapene kan gjøre avtaler med de som produserer fornybar energi.  De kan «kjøpe» den fornybare energien mot et påslag i prisen og si at dette er deres energi.  På den måten kjøper de seg et grønt avtrykk.

Dette gjør at alle produsenter av fornybar energi kan inngå slike avtaler selv om strømmen flyter fritt i nettet.  Dette er et system som ikke er spesielt logisk.  I ytterste konsekvens kunne et selskap som ligger vegg i vegg med et kullkraftverk kjøpe fornybar energi.

Sett i lys av dette kan et selskap kjøpe den fornybare strømmen fra vindmøller i Birkenes, men strømmen vandrer allikevel fritt.  Så da ender vi tilbake til om hvordan vi vil produsere vår energi.  Vil vi vri mest mulig over på fornybar energiproduksjon eller betyr ikke det så mye for oss?

Energi trenger vi.  Spørsmålet er bare hvordan vi ønsker å produsere den.

 

Anders Christiansen

Ordfører