Vindkraft i Birkenes

Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Jeg er en enkel naturelsker fra Kristiansand.

Som mange andre kristiansandere drar jeg ofte til Birkenes når jeg vil ha en god naturopplevelse.

Her blir lagt ned utrolig mye frivillig arbeide for å tilrettelegge for friluftsfolket. Mange mil med rydda og merka stier – 21 toppturer og et stort antall orienteringsposter.

I området har vi også den populære Trottohytta til Lillesand turistforening, som ligger tett inntil utbyggingsområdene på Bjelkeberg. Fra samtlige topper vil man kunne nyte synet av flere gigantturbiner, dersom vindkraftverket blir realisert.

Jeg har registrert en markert endring på landsbasis når det gjelder synet på å rasere den norske naturen. Dessverre kom denne oppvåkningen for sent for vakre Birkenes.

Jeg har deltatt på en del møter med tema vindkraft og registrerer at stemninga blant politikere og menigmann har endret seg totalt. Mitt anliggende er å prøve å redde Birkenes, og ser bare følgende løsning:

Departementet må være restriktive med at betingelsene i godkjennelsen for konsesjonssøknaden blir overholdt. Det gjelder blant annet lengden på turbinene og ikke minst tidsfristen for ferdigstillelse.

Den vakre bygda skal vi jo levere videre til våre etterkommere.

Kjell Asdal