Flertall for vindkraftavtale

Med seks mot tre stemmer ble avtalen onsdag vedtatt i formannskapet.

– Mye er sagt om avtalen, alt fra hvilket ståsted man har. Jeg mener fortsatt dette er en god avtale. Den har vært gjennom advokat, og funnet i orden. Det er viktig for meg og Arbeiderpartiet at vi er litt aktive i forhold til med næring og etablering i kommunen, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Onsdag gikk formannskapet inn for den mye omtalte avtalen mellom Eon og kommunen vedrørende førstnevntes vindkraftutbygging i Birkenes. Formannskapet er splittet i synet, og avtalen er vedtatt med seks mot tre stemmer.

– Jeg hater å skryte av Arbeiderpartiet, men jeg må dessverre skryte av ordføreren. Han har fått mye ufortjent kjeft, men hvis det nå blir ja til vindkraft, da blir han husket som den framtidsrettede ordføreren i Birkenes, sier Odd Gunnar Tveit (Frp).

Til tross for flertall for avtalen, er det usikkert om det blir flertall eller ikke for å trekke innsigelsen mot utbygginga, når den saken kommer opp i kommunestyret neste uke.

– Jeg stemmer for avtalen, uten at det forplikter meg noe videre. Når de gjelder selve saken vil jeg komme tilbake til den i kommunestyret, sier Ole Morten Vegusdal (V).

Det samme forbeholdet tar Torbjørn Bjorvatn (KrF). Han sier ja til avtalen, men vil se helheten når kommunestyret skal si sitt endelige ja eller nei til utbygginga torsdag neste uke.

De samme politikerne som sitter i formannskapet, sitter også i planutvalget. Under planutvalgets møte, rett før formannskapets møte, framsatte ordføreren et forslag om å frafalle innsigelsene mot vindkraftutbygging. Dette forslaget falt med fem mot fire stemmer.